Nhân sự

Nhân sự

Với 11 thành viên gồm 02 Phó giáo sư, 02  Tiến sĩ, 06 thạc sĩ và 01 cử nhân, trong đó có 04 nghiên cứu sinh. Thành viên bộ môn có chuyên môn trong lĩnh vực hải dương học, khí tượng, thủy văn, môi trường, và tương tác biển khí. Bộ môn cũng phụ trách giảng dạy chuyên môn cho cả đào tạo đại học và sau đại học.

PGS.TS Võ Lương Hồng Phước
Trưởng bm

vlhphuoc@hcmus.edu.vn

PGS. TS. Võ Lương Hồng Phước

  • Tiến sỹ Hải dương học, Khoa học Trái Đất
  • Chuyên ngành: Hải dương học vật lý
  • Giảng viên trường Đại học Khoa học tự nhiên, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Thành viên Hội đất ngập nước, Việt Nam

HƯỚNG NGHIÊN CỨU:

  • Thủy động lực học vùng ven bờ, trong sông, cửa sông và rừng ngập mặn
  • Động lực học trầm tích;
  • Vật lý hải dương

PGS.TS Đặng Trường An
Giảng viên cao cấp

dtan@hcmus.edu.vn

PGS. TS. Đặng Trường An

Chuyên ngành: Kỹ thuật công trình

2022: được Hội đồng giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất – Mỏ phong hàm Phó Giáo sư

TS. Nguyễn Công Thành
Giảng viên

ncthanh@hcmus.edu.vn

TS. Nguyễn Công Thành


Chuyên ngành: Địa chất biển

Hướng nghiên cứu:

  • Thủy Động lực học trầm tích vùng cửa sông và ven bờ

TS. Bùi Thị Ngọc Oanh
Giảng viên

btnoanh@hcmus.edu.vn

TS. Bùi Thị Ngọc Oanh

Chuyên ngành: Khoa học Trái đất

Hướng nghiên cứu:

– Trao đổi biển – khí bởi các quá trình sinh hóa học
– Phát thải khí metan ở ruộng lúa
– Các bài toán về môi trường

ThS. Nguyễn Vĩnh Xuân Tiên
Giảng viên

nvxtien@hcmus.edu.vn

ThS. Nguyễn Vĩnh Xuân Tiên

Chuyên ngành: Đại dương, khí quyển và bề mặt lục địa

Hướng nghiên cứu hiện nay:
– Các yếu tố động lực khí quyển gây mưa lớn ở Việt Nam
– Tương tác đại dương-khí quyển trong vùng nhiệt đới
– Mô hình đơn giản hóa chu trình carbon

ThS. Nguyễn Hoàng Phong
Nghiên cứu viên

nhphong@hcmus.edu.vn

ThS. Nguyễn Hoàng Phong

Chuyên ngành: Hải dương học

Hướng nghiên cứu chính:
– Các công cụ mô hình hóa
– Biến đổi đường bờ
Vấn đề quan tâm hiện nay:
– Biến đổi khí hậu
– Viễn thám

TS. Lê nguyễn hoa tiên
Nghiên cứu viên

lnhtien@hcmus.edu.vn

TS. Lê Nguyễn Hoa Tiên

Chuyên ngành: Hải dương học

Email: lnhtien@hcmus.edu.vn

Đào tạo
2010: Cử nhân Hải dương học
2014: Thạc sĩ Hải dương học
2024: Tiến sĩ Vật lý Địa cầu

ThS Lê Trần Duy Phúc

ltdphuc@hcmus.edu.vn

ThS. Lê Trần Duy Phúc

Chuyên ngành: Môi Trường Biển

Hướng nghiên cứu:

– Môi trường biển, bảo tồn biển

– Ứng dụng GIS, viễn thám và phương pháp toán trong bảo tồn thiên nhiên, hải dương, khí tượng và thủy văn

ThS. Trần Xuân Dũng
Nghiên cứu viên

txdung@hcmus.edu.vn

ThS. Trần Xuân Dũng

Chuyên ngành: Hải dương học

Đào tạo:
2011: Cử nhân Hải dương học
2015: Thạc sĩ ngành Hải dương học
2022: Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

ThS. Lâm Văn Hạo
Giảng viên

lvhao@hcmus.edu.vn

ThS. Lâm Văn Hạo

Chuyên ngành: Hải dương học

Hướng nghiên cứu: 
Viễn thám Hải dương
Động lực học trầm tích

CN. Nguyễn Tiến Thành

ntthanh@hcmus.edu.vn

CN. Nguyễn Tiến Thành

Chuyên ngành: Hải Dương Học

Hướng nghiên cứu: 

Động lực học trầm tích