Nhân sự

Nhân sự

Với 11 thành viên gồm 02 Phó giáo sư, 02  Tiến sĩ, 06 thạc sĩ và 01 cử nhân, trong đó có 04 nghiên cứu sinh. Thành viên bộ môn có chuyên môn trong lĩnh vực hải dương học, khí tượng, thủy văn, môi trường, và tương tác biển khí. Bộ môn cũng phụ trách giảng dạy chuyên môn cho cả đào tạo đại học và sau đại học.

PGS.TS Võ Lương Hồng Phước
Trưởng bm

vlhphuoc@hcmus.edu.vn

PGS. TS. Võ Lương Hồng Phước

 • Tiến sỹ Hải dương học, Khoa học Trái Đất
 • Chuyên ngành: Hải dương học vật lý
 • Giảng viên trường Đại học Khoa học tự nhiên, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Thành viên Hội đất ngập nước, Việt Nam

HƯỚNG NGHIÊN CỨU:

 • Thủy động lực học vùng ven bờ, trong sông, cửa sông và rừng ngập mặn
 • Động lực học trầm tích;
 • Vật lý hải dương
 •  
 • PGS.TS Đặng Trường An
  Giảng viên cao cấp

  dtan@hcmus.edu.vn

  PGS. TS. Đặng Trường An

  Chuyên ngành: Kỹ thuật công trình

  2022: được Hội đồng giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất – Mỏ phong hàm Phó Giáo sư

   

  TS. Nguyễn Công Thành
  Giảng viên

  ncthanh@hcmus.edu.vn

  TS. Nguyễn Công Thành


  Chuyên ngành: Địa chất biển

  Hướng nghiên cứu:

  • Thủy Động lực học trầm tích vùng cửa sông và ven bờ

  TS. Bùi Thị Ngọc Oanh
  Giảng viên

  btnoanh@hcmus.edu.vn

  TS. Bùi Thị Ngọc Oanh

  Chuyên ngành: Khoa học Trái đất

  Hướng nghiên cứu:

  – Trao đổi biển – khí bởi các quá trình sinh hóa học
  – Phát thải khí metan ở ruộng lúa
  – Các bài toán về môi trường

  ThS. Nguyễn Vĩnh Xuân Tiên
  Giảng viên

  nvxtien@hcmus.edu.vn

  ThS. Nguyễn Vĩnh Xuân Tiên

  Chuyên ngành: Đại dương, khí quyển và bề mặt lục địa

  Hướng nghiên cứu hiện nay:
  – Các yếu tố động lực khí quyển gây mưa lớn ở Việt Nam
  – Tương tác đại dương-khí quyển trong vùng nhiệt đới
  – Mô hình đơn giản hóa chu trình carbon

  ThS. Nguyễn Hoàng Phong
  Nghiên cứu viên

  nhphong@hcmus.edu.vn

  ThS. Nguyễn Hoàng Phong

  Chuyên ngành: Hải dương học

  Hướng nghiên cứu chính:
  – Các công cụ mô hình hóa
  – Biến đổi đường bờ
  Vấn đề quan tâm hiện nay:
  – Biến đổi khí hậu
  – Viễn thám

  THS. Lê nguyễn hoa tiên
  Nghiên cứu viên

  lnhtien@hcmus.edu.vn

  ThS. Lê Nguyễn Hoa Tiên

  Chuyên ngành: Hải dương học

  Email: lnhtien@hcmus.edu.vn

  Đào tạo
  2010: Cử nhân hải dương học
  2014: Thạc sĩ Hải dương học
  2016: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

   

  ThS Lê Trần Duy Phúc

  ltdphuc@hcmus.edu.vn

  ThS. Lê Trần Duy Phúc

  Chuyên ngành: Môi Trường Biển

  Hướng nghiên cứu:

  – Môi trường biển, bảo tồn biển

  – Ứng dụng GIS, viễn thám và phương pháp toán trong bảo tồn thiên nhiên, hải dương, khí tượng và thủy văn

  ThS. Trần Xuân Dũng
  Nghiên cứu viên

  txdung@hcmus.edu.vn

  ThS. Trần Xuân Dũng

  Chuyên ngành: Hải dương học

  Đào tạo:
  2011: Cử nhân Hải dương học
  2015: Thạc sĩ ngành Hải dương học
  2022: Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

  ThS. Lâm Văn Hạo
  Giảng viên

  lvhao@hcmus.edu.vn

  ThS. Lâm Văn Hạo

  Chuyên ngành: Hải dương học

  Hướng nghiên cứu: 
  Viễn thám Hải dương
  Động lực học trầm tích

  CN. Nguyễn Tiến Thành

  ntthanh@hcmus.edu.vn

  CN. Nguyễn Tiến Thành

  Chuyên ngành: Hải Dương Học

  Hướng nghiên cứu: 

  Động lực học trầm tích