Nhân sự

Nhân sự

Với 11 thành viên gồm 02 Phó giáo sư, 02  Tiến sĩ, 06 thạc sĩ và 01 cử nhân, trong đó có 04 nghiên cứu sinh. Thành viên bộ môn có chuyên môn trong lĩnh vực hải dương học, khí tượng, thủy văn, môi trường, và tương tác biển khí. Bộ môn cũng phụ trách giảng dạy chuyên môn cho cả đào tạo đại học và sau đại học.

PGS.TS Võ Lương Hồng Phước
Trưởng bm

vlhphuoc@hcmus.edu.vn

PGS. TS. Võ Lương Hồng Phước

  • Tiến sỹ Hải dương học, Khoa học Trái Đất
  • Chuyên ngành: Hải dương học vật lý
  • Giảng viên trường Đại học Khoa học tự nhiên, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Thành viên Hội đất ngập nước, Việt Nam

CHỨC DANH:

Tiến sỹ Hải dương học, Khoa học Trái Đất
Giảng viên trường Đại học Khoa học tự nhiên, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thành viên Hội đất ngập nước, Việt Nam

HƯỚNG NGHIÊN CỨU:

 • Thủy động lực học vùng ven bờ, trong sông, cửa sông và rừng ngập mặn;
 • Động lực học trầm tích;
 • Vật lý hải dương.

  GIẢNG DẠY:

 • Động lực học và mô hình hóa sóng đại dương;
 • Các công cụ mô hình hóa trong Hải dương học;
 • Xử lý và phân tích dữ liệu trong Hải dương học;
 • Môi trường biển;
 • Động lực học thủy triều.

PGS.TS Đặng Trường An
Giảng viên

dtan@hcmus.edu.vn

TS. Đặng Trường An

Chuyên ngành: Kỹ thuật công trình

Đào tạo:

2013: Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Công trình, tại Gangneung-Wonju National University (Hàn quốc) 

2022: được Hội đồng giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất – Mỏ phong hàm Phó Giáo sư

 

TS. Nguyễn Công Thành
Giảng viên

ncthanh@hcmus.edu.vn

TS. Nguyễn Công Thành


Chuyên ngành: Địa chất biển

Email: ncthanh@hcmus.edu.vn

Thông tin chi tiết:

TS. Bùi Thị Ngọc Oanh
Giảng viên

btnoanh@hcmus.edu.vn

TS. Bùi Thị Ngọc Oanh

Chuyên ngành: Khoa học Trái đất

Đào tạo:

2009: Cử nhân, ngành Hải dương học, Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM
2012: Thạc sỹ, ngành Hải dương học, Đại học Khoa học Tự Nhiên Tp.HCM
2018: Tiến sĩ tại Đại học Hokkaido, Nhật Bản

Hướng nghiên cứu:

– Trao đổi biển – khí bởi các quá trình sinh hóa học
– Phát thải khí metan ở ruộng lúa
– Các bài toán về môi trường

ThS. Huỳnh Thị Hồng Ngự
Giảng viên

hthngu@hcmus.edu.vn

ThS. Huỳnh Thị Hồng Ngự

Chuyên ngành: Hải Dương học

Đào tạo:

2011: PhD student in Belgium

ThS. Nguyễn Vĩnh Xuân Tiên
Giảng viên

nvxtien@hcmus.edu.vn

ThS. Nguyễn Vĩnh Xuân Tiên

Chuyên ngành: Đại dương, khí quyển và bề mặt lục địa

Email: nvxtien@hcmus.edu.vn

Đào tạo:
2003: Kỹ sư Ecole Polytechnique (Palaiseau, Pháp).
2011: Thạc sĩ, Ngành: Khoa học Trái đất và Môi trường, Chuyên ngành: Đại dương, Khí quyển và bề mặt lục địa, Đại học Toulouse III – Paul Sabatier (Toulouse, Pháp).
2015: Nghiên cứu sinh tại Đại học Hokkaido, (Hokkaido, Nhật Bản)

Hướng nghiên cứu hiện nay:
– Tương tác đại dương-khí quyển trong vùng nhiệt đới
– Mô hình đơn giản hóa chu trình carbon

ThS. Nguyễn Hoàng Phong
Nghiên cứu viên

nhphong@hcmus.edu.vn

ThS. Nguyễn Hoàng Phong

Chuyên ngành: Hải dương học

Email: nhphong@hcmus.edu.vn

Đào tạo

2009: Cử nhân Hải Hương, Khí Tượng và Thủy Văn; Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM
2013: Thạc sĩ Hải Dương Học; Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM 

Hướng nghiên cứu chính:
– Các công cụ mô hình hóa
– Biến đổi đường bờ
Vấn đề quan tâm hiện nay:
– Biến đổi khí hậu
– Viễn thám

THS. Lê nguyễn hoa tiên
Nghiên cứu viên

lnhtien@hcmus.edu.vn

ThS. Lê Nguyễn Hoa Tiên

Chuyên ngành: Hải dương học

Email: lnhtien@hcmus.edu.vn

Đào tạo
2010: Cử nhân hải dương học
2014: Thạc sĩ Hải dương học
2016: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

 

ThS Lê Trần Duy Phúc

ltdphuc@hcmus.edu.vn

ThS. Lê Trần Duy Phúc

Chuyên ngành: Môi Trường Biển

Email: ltdphuc@hcmus.edu.vn

Thông tin chi tiết

Đào tạo:

– 2010: Cử nhân, ngành Hải dương học, Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM
– 2014: Thạc sỹ Khoa học ứng dụng, ngành Môi trường biển, Đại học Tasmania, Úc
– 2019: Nghiên cứu sinh tại Đại học Tasmanis (Úc)

Hướng nghiên cứu:

– Môi trường biển, bảo tồn biển

– Ứng dụng GIS, viễn thám và phương pháp toán trong bảo tồn thiên nhiên, hải dương, khí tượng và thủy văn

ThS. Trần Xuân Dũng
Nghiên cứu viên

txdung@hcmus.edu.vn

ThS. Trần Xuân Dũng

Chuyên ngành: Hải dương học

Đào tạo:
2011: Cử nhân Hải dương học
2015: Thạc sĩ ngành Hải dương học
2022: Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

ThS. Lâm Văn Hạo
Giảng viên

lvhao@hcmus.edu.vn

ThS. Lâm Văn Hạo

Chuyên ngành: Hải dương học

Đào tạo: 
2012: Cử nhân, chuyên ngành Hải dương học, Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh
2016: Thạc sĩ ngành Hải dương học, Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh

Hướng nghiên cứu: 
Viễn thám Hải dương
Động lực học trầm tích

CN. Nguyễn Tiến Thành

ntthanh@hcmus.edu.vn

CN. Nguyễn Tiến Thanh

Chuyên ngành: Hải Dương Học

Đào tạo: 

2015: Cử nhân, chuyên ngành Hải dương học, Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh

Hướng nghiên cứu: 

Động lực học trầm tích