Category Archives: Học bổng

Thông tin học bổng nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Twente (Hà Lan)

Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn trân trọng gửi đến các bạn sinh viên và học viên cao học học bổng nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Twente (Hà Lan). Hướng nghiên cứu: Grain-size effects on coastal nourishment morphodynamics Hạn nộp: Ngày 31 tháng 05 năm 2024 Thông tin chi tiết, […]

Thông tin học bổng Thạc sĩ từ Đại học Tasmania

Applications are now open for the prestigious Australia for ASEAN scholarships. The program aims to support students undertaking a Master by Research degree to develop the skills and knowledge to drive change and help build enduring people links between ASEAN and Australia. Applicants are assessed on their professional and personal qualities, academic competence and their […]

Thông tin học bổng Tiến sĩ tại trường đại học Normandy

We have a vacancy for a PhD candidate in CNRS UMR 6143 – M2C Department at Normandy University. The project aims at investigating the coastal hydrodynamics induced by sea level, storm surges and waves in response to weather drivers, case of Normandy coasts. A special focus will be given to extreme events for assessing flood hazards, especially […]

[THÔNG BÁO] Chương trình thực tập tại College of Engineering, National Chung Cheng University, Đài Loan

Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn trích dẫn thông tin từ Phòng Quan hệ Đối ngoại về Chương trình thực tập tại College of Engineering, National Chung Cheng University, Đài Loan như sau: Phòng Quan hệ Đối ngoại xin thông tin về Chương trình thực tập tại College of Engineering, National Chung […]

Thông tin học bổng sau đại học của Trường Đại học Quốc gia Trung Ương Đài Loan (NCU) 2024

Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn gửi đến sinh viên/học viên cao học thông tin học bổng của Trường Đại học Quốc gia Trung ương Đài Loan (NCU) năm 2024. Thời gian nộp hồ sơ online: từ 01/01 đến 15/03 năm 2024. Thông tin chi tiết, các bạn xem trong link đính […]

Thông báo học bổng chính phủ Nhật 2023 từ Trường Đại học Ritsumeikan

Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn thông báo đến các bạn sinh viên và học viên cao học thông tin học bổng chính phủ Nhật 2023 từ Trường Đại học Ritsumeikan. Thông tin chi tiết, các bạn xem trong link đính kèm. Link: https://en.ritsumei.ac.jp/admissions/monbukagakusho-university-recommendation/ Trân trọng. BM HD, KT & TV

Thông báo V/v Cấp học bổng Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thông

Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn trân trọng thông báo về việc cấp học bổng PGS.TS. Trần Thông từ Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật đến các em sinh viên ngành Hải dương học. Thông tin chi tiết như sau: Trân trọng. BM HD, KT & TV Link từ Khoa […]

Thông tin phỏng vấn tuyển sinh của Trường National Taiwan Normal University (NTNU), Đài Loan tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM 12/2023

Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn trân trọng gửi lại thông tin từ Phòng Quan hệ đối ngoại đến các bạn sinh viên như sau: Vào ngày 07/12/2023 (thứ năm), trường sẽ đón tiếp đại diện của trường National Taiwan Normal University (NTNU), Đài Loan. Thông tin cụ thể như sau: Thời […]

Thông tin học bổng tiến sĩ về thủy lực tại viện công nghệ New Jersey, Hoa Kỳ

Seeking Ph.D. students in Environmental, Mechanical or Chemical Engineering. Employer/Location: The Center of Natural Resources at the New Jersey Institute of Technology, Newark, New Jersey, USA Multiple funded Research Assistantship positions (for PhD students) are available at the Environmental Fluid Mechanics Lab at the Center for Natural Resources at the New Jersey Institute of Technology […]