Category Archives: Danh sách Luận văn Thạc sĩ

HVCH Elaine Alio bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Khí tượng và Khí hậu học

Ngày 14/04/2023, Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật đã tổ chức buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ cho học viên Elaine Alio ngành Khí tượng và Khí hậu học. Với đề tài: “Ảnh hưởng của chế độ ngập nước đến phát thải khí metan ở khu vực ruộng lúa ở Khu bảo […]

Danh sách Luận văn Thạc sĩ từ 2016 đến nay

Khóa Tên Tên đề tài luận văn tốt nghiệp Chuyên ngành 29 Thạch Thị Lan Phương Phân tích phổ năng lượng sống trong vùng rừng ngập mặn bằng phương pháp Blackman_Tukey và phương pháp FFT Hải dương học 29 Nguyễn Ngọc Ẩn Đánh giá hiện trạng xói lở và bồi tụ khu vực sông Gò […]

HVCH Huỳnh Đại Hoàng Anh bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Khí tượng và Khí hậu học

Ngày 16/02/2023, Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật đã tổ chức buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ cho học viên Huỳnh Đại Hoàng Anh ngành Khí tượng và Khí hậu học. Với đề tài: “Đánh giá ảnh hưởng của ENSO đến trao đổi CO2 tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương“. […]

Danh sách các đề tài luận văn Thạc sỹ

Thông tin luận văn Thạc sỹ được đào tạo của Ngành Hải dương học, Khí tượng – Khí hậu học STT Năm Tên Luận văn HV Thực hiện Hướng dẫn Chuyên ngành 1 2016 Nghiên cứu biến động và xu thế diễn biến đường bờ tỉnh Kiên Giang sử dụng tư liệu viễn thám và […]