Category Archives: Thực tập thực tế

Thông báo kế hoạch thực tập thực tế cho sinh viên các khóa 20, 21, 22 ngành Hải dương học

Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên kế hoạch thực tập thực tế cho sinh viên các khóa 20, 21, 22 ngành Hải dương học như sau: Thời gian: 7h-17h thứ 2 ngày 19/12/2022 Địa điểm: Công viên bến Bạch Đằng Kế hoạch chi tiết xem file đính kèm

Mô tả chương trình đào tạo ngành Hải dương học

Ngành Hải dương học đào tạo các cử nhân đại học có kiến thức về các vấn đề có liên quan đến biển, sông ngòi và khí quyển, trong đó có tương tác biển-khí quyển và các quá trình xảy ra ở vùng cửa sông, cửa biển và vùng ven bờ. Ngành Hải dương học […]

Sinh viên Khóa 2012 thực tập tại Nha Trang

Bộ môn tổ chức cho sinh viên đi thực tập tại Nha Trang. Thời gian từ ngày 26/7 – 01/8/2015. Sinh viên sẽ được thực tập tại Viện Hải dương học, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Trung Bộ. Sinh viên chuyên ngành Hải dương còn được đi đo đạc thực tế 1 […]

Hoạt động Thực tập thực tế

+ Các chuyến kiến tập –         Phân tích và vẽ bản đồ khí áp đường đi của bão tại Đài khí tượng khu vực Nam Bộ, Tp. HCM. –         Quan trắc lều khí tượng và tìm hiểu qui trình, cách thức vận hành cũng như thu thập dữ liệu Radar tại trạm Radar Nhà Bè, […]