Category Archives: Thực tập thực tế

Sinh viên Khóa 2012 thực tập tại Nha Trang

Bộ môn tổ chức cho sinh viên đi thực tập tại Nha Trang. Thời gian từ ngày 26/7 – 01/8/2015. Sinh viên sẽ được thực tập tại Viện Hải dương học, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Trung Bộ. Sinh viên chuyên ngành Hải dương còn được đi đo đạc thực tế 1 […]

Hoạt động Thực tập thực tế

+ Các chuyến kiến tập –         Phân tích và vẽ bản đồ khí áp đường đi của bão tại Đài khí tượng khu vực Nam Bộ, Tp. HCM. –         Quan trắc lều khí tượng và tìm hiểu qui trình, cách thức vận hành cũng như thu thập dữ liệu Radar tại trạm Radar Nhà Bè, […]