Category Archives: Đào tạo bậc sau đại học

Thông tin học bổng nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Twente (Hà Lan)

Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn trân trọng gửi đến các bạn sinh viên và học viên cao học học bổng nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Twente (Hà Lan). Hướng nghiên cứu: Grain-size effects on coastal nourishment morphodynamics Hạn nộp: Ngày 31 tháng 05 năm 2024 Thông tin chi tiết, […]

Danh sách môn học của Erasmus+

Danh sách môn học củaErasmus+ Course Semester Hours ECTS Remote Sensing and GIS Winter 60 5 Environmental Pollution Summer 45 3.5 Data mining in Earth Science Winter 45 3.5 Physical Oceanography in The East Sea Winter/Summer 30 3 Marine Governance and Marine Economics Winter/Summer 30 3 Marine Environmental Resources and ClimateChange Winter 30 3 Introduction […]

Tuyển sinh Sau đại học Năm 2024- Đợt 1

– Thông báo tuyển thẳng đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2024 – đợt 1: https://sdh.hcmus.edu.vn/2024/03/13/thong-bao-tuyen-thang-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2024-dot-1/  – Thông báo xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2024 – đợt 1: https://sdh.hcmus.edu.vn/2024/03/13/thong-bao-xet-tuyen-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2024-dot-1/ – Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh trong nước năm 2024 – đợt 1 https://sdh.hcmus.edu.vn/2024/03/13/thong-bao-xet-tuyen-nghien-cuu-sinh-trong-nuoc-nam-2024-dot-1/

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO – NGÀNH VẬT LÝ ĐỊA CẦU CỦA NCS LÊ NGUYỄN HOA TIÊN

Vào chiều ngày 30/09/2023, nghiên cứu sinh Lê Nguyễn Hoa Tiên đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo ngành Vật lý địa cầu tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM với đề tài: 𝐍𝐠𝐡𝐢ê𝐧 𝐜ứ𝐮 độ𝐧𝐠 𝐥ự𝐜 𝐡ọ𝐜 𝐭𝐫ầ𝐦 𝐭í𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐯ù𝐧𝐠 𝐫ừ𝐧𝐠 𝐧𝐠ậ𝐩 𝐦ặ𝐧 cùng […]

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS: Lê Nguyễn Hoa Tiên

Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn thông báo buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của: Họ và tên NCS: Lê Nguyễn Hoa Tiên Tên đề tài: Nghiên cứu động lực học trầm tích trong vùng rừng ngập mặn Người hướng dẫn: PGS.TS Võ Lương Hồng Phước Ngành: Vật lý địa cầu […]

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2023 – đợt 2

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2023 – đợt 2 (Địa chỉ trang website: https://sdh.hcmus.edu.vn/) Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 – đợt 2 như sau: 1. DANH SÁCH CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN, CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN: (phụ lục 1) […]

Thông báo chương trình Dự bị Tiến sĩ năm 2023 – đợt 2

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ TIẾN SĨ NĂM 2023 – ĐỢT 2 (Địa chỉ trang web: https://sdh.hcmus.edu.vn/) 1. DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO: (phụ lục 1) 2. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH: Người đăng ký học chương trình dự bị tiến sĩ (dưới đây gọi là người học) cần thỏa các điều kiện sau: […]

Thông báo về việc chiêu sinh các lớp ôn tập môn cơ bản, cơ sở chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2023 – đợt 2

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO Nhằm tạo điều kiện cho người dự tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ năm 2023 (đợt 2) hệ thống kiến thức các môn CƠ BẢN, CƠ SỞ trong kỳ thi thi Tuyển sinh Sau đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo […]

HVCH Elaine Alio bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Khí tượng và Khí hậu học

Ngày 14/04/2023, Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật đã tổ chức buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ cho học viên Elaine Alio ngành Khí tượng và Khí hậu học. Với đề tài: “Ảnh hưởng của chế độ ngập nước đến phát thải khí metan ở khu vực ruộng lúa ở Khu bảo […]

Danh sách Luận văn Thạc sĩ từ 2016 đến nay

Khóa Tên Tên đề tài luận văn tốt nghiệp Chuyên ngành 29 Thạch Thị Lan Phương Phân tích phổ năng lượng sống trong vùng rừng ngập mặn bằng phương pháp Blackman_Tukey và phương pháp FFT Hải dương học 29 Nguyễn Ngọc Ẩn Đánh giá hiện trạng xói lở và bồi tụ khu vực sông Gò […]