PGS.TS Đặng Trường An
Phó trưởng bộ môn

dtan@hcmus.edu.vn

Chuyên ngành: Kỹ thuật công trình

Đào tạo:

2013: Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Công trình, tại Gangneung-Wonju National University (Hàn quốc) 

2022: được Hội đồng giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất – Mỏ phong hàm Phó Giáo sư