Nguyễn Vĩnh Xuân Tiên
Giảng viên

nvxtien@hcmus.edu.vn

Chuyên ngành: Đại dương, khí quyển và bề mặt lục địa

Email: nvxtien@hcmus.edu.vn

Đào tạo:
2005: Kỹ sư Ecole Polytechnique (Palaiseau, Pháp).
2011: Thạc sĩ, Ngành: Khoa học Trái đất và Môi trường, Chuyên ngành: Đại dương, Khí quyển và bề mặt lục địa, Đại học Toulouse III – Paul Sabatier (Toulouse, Pháp).
2015: Nghiên cứu sinh tại Đại học Hokkaido, (Hokkaido, Nhật Bản)

Hướng nghiên cứu hiện nay:
– Các yếu tố động lực khí quyển gây ra mưa lớn ở Việt Nam
– Tương tác đại dương-khí quyển trong vùng nhiệt đới
– Mô hình đơn giản hóa chu trình carbon