Category Archives: TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

Tuyển sinh Sau đại học Năm 2024- Đợt 1

– Thông báo tuyển thẳng đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2024 – đợt 1: https://sdh.hcmus.edu.vn/2024/03/13/thong-bao-tuyen-thang-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2024-dot-1/  – Thông báo xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2024 – đợt 1: https://sdh.hcmus.edu.vn/2024/03/13/thong-bao-xet-tuyen-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2024-dot-1/ – Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh trong nước năm 2024 – đợt 1 https://sdh.hcmus.edu.vn/2024/03/13/thong-bao-xet-tuyen-nghien-cuu-sinh-trong-nuoc-nam-2024-dot-1/

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2023 – đợt 2

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2023 – đợt 2 (Địa chỉ trang website: https://sdh.hcmus.edu.vn/) Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 – đợt 2 như sau: 1. DANH SÁCH CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN, CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN: (phụ lục 1) […]

Thông báo chương trình Dự bị Tiến sĩ năm 2023 – đợt 2

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ TIẾN SĨ NĂM 2023 – ĐỢT 2 (Địa chỉ trang web: https://sdh.hcmus.edu.vn/) 1. DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO: (phụ lục 1) 2. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH: Người đăng ký học chương trình dự bị tiến sĩ (dưới đây gọi là người học) cần thỏa các điều kiện sau: […]

Thông tin tuyển sinh SĐH năm 2023 – đợt 2

– Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh trong nước năm 2023 – đợt 2: https://sdh.hcmus.edu.vn/2023/08/23/thong-bao-xet-tuyen-nghien-cuu-sinh-trong-nuoc-nam-2023-dot-2/  – Thông báo chương trình dự bị Tiến sĩ năm  2023   – đợt 2 https://sdh.hcmus.edu.vn/2023/08/23/thong-bao-chuong-trinh-du-bi-tien-si-nam-2023-dot-2/ – Thông báo tuyển thẳng đào tạo trình độ Thạc sĩ năm  2023 – đợt 2: https://sdh.hcmus.edu.vn/2023/08/23/thong-bao-xet-tuyen-thang-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2023-dot-2/ – Thông báo xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ năm  2023  – đợt 2: https://sdh.hcmus.edu.vn/2023/08/23/thong-bao-xet-tuyen-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2023-dot-2/ – Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm  2023  – đợt 2: https://sdh.hcmus.edu.vn/2023/08/23/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2023-dot-2/

Thông báo về việc chiêu sinh các lớp ôn tập môn cơ bản, cơ sở chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2023 – đợt 2

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO Nhằm tạo điều kiện cho người dự tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ năm 2023 (đợt 2) hệ thống kiến thức các môn CƠ BẢN, CƠ SỞ trong kỳ thi thi Tuyển sinh Sau đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo […]

Mô tả chương trình đào tạo ngành Hải dương học

Ngành Hải dương học đào tạo các cử nhân đại học có kiến thức về các vấn đề có liên quan đến biển, sông ngòi và khí quyển, trong đó có tương tác biển-khí quyển và các quá trình xảy ra ở vùng cửa sông, cửa biển và vùng ven bờ. Ngành Hải dương học […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2023- đợt 1

(Địa chỉ website: https://sdh.hcmus.edu.vn/) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo kế hoạch thi tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 – đợt 1 như sau: 1. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Thi tuyển. 2. DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH, CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: (phụ lục 1) 3. ĐIỀU KIỆN THI TUYỂN: Người dự […]

THÔNG BÁO v/v Chiêu sinh các lớp ôn tập môn CƠ BẢN, CƠ SỞ chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2023 – đợt 1

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO Nhằm tạo điều kiện cho người dự tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ năm 2023 (đợt 1) hệ thống kiến thức các môn CƠ BẢN, CƠ SỞ trong kỳ thi thi Tuyển sinh Sau đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo […]

Thông báo chiêu sinh lớp ôn tập môn tiếng Anh – chương trình thi đầu vào trình độ thạc sĩ năm 2023 đợt 1

(Địa chỉ trang web: sdh.hcmus.edu.vn) Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2023 – đợt 1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo chiêu sinh lớp ôn tập môn tiếng Anh (chương trình thi đầu vào trình độ thạc sĩ theo đề thi tuyển môn tiếng Anh của […]

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022 – đợt 2

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2022- đợt 2 (Địa chỉ website: https://sdh.hcmus.edu.vn/) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo kế hoạch thi tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022- đợt 2 như sau: 1. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Thi tuyển. 2. DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH, […]