Category Archives: Bản tin Giáo vụ

Buổi bảo vệ Khóa luận và Seminar Tốt nghiệp học kỳ 2 2022-2023

Ngày 24/7/2023 Bộ môn đã tổ chức buổi bảo vệ Khóa luận và Seminar Tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2022-2023 cho sinh viên ngành Hải dương học tại Phòng B40-cơ sở Nguyễn Văn Cừ. Đến tham dự buổi bảo vệ bao gồm các Thầy, Cô Bộ môn và đặc biệt có sự tham […]

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên buổi Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Đây là buổi hội thảo do Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật tổ chức nhằm giới thiệu cho sinh […]

Thông báo về tiến độ thực hiện đề tài Khóa luận -Seminar Tốt nghiệp HK2 2022-2023

Bộ môn thông tin với các bạn sinh viên về ngày nộp luận văn và ngày bảo vệ Khóa luận – Seminar Tốt nghiệp HK2 2022-2023 như sau: Ngày nộp báo cáo Khóa luận  – Seminar Tốt nghiệp: 17/07/2023 (nộp 02 bản in) Ngày bảo vệ báo cáo Khóa luận – Seminar Tốt nghiệp: sáng ngày […]

Thông báo tham dự lớp học “Global changes and their biological consequences”

Bộ môn Hải Dương, Khí Tượng và Thủy Văn thông báo đến học viên cao học và sinh viên thông tin lớp học như sau: Chủ đề: Global changes and their biological consequences Người trình bày: Giáo sư Piotr Zieliński (Trường Đại học Białystok, Ba Lan) Thời gian: từ 9:00 đến 11:00 Thứ Hai, Ngày […]