Đào tạo sau đại học

ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Thạc sỹ ngành Hải dương học và ngành Khí tượng – Khí hậu học

Hải dương học, 60440228; Khí tượng học: 60440222

Hằng năm, Thạc sỹ ngành Hải dương học và Khí tượng  – Khí hậu học được mở tuyển sinh 2 đợt vào tháng 05 và tháng 10.

Vui lòng clich vào hình trên để load video

Môn thi đầu vào gồm:

  • môn cơ bản (Phương pháp phân tích và xử lý số liệu trong Khoa học Trái đất-đã thay đổi từ năm 2020)
  • môn cơ sở (Khoa học Trái đất)
  • Ngoại ngữ (tiếng Anh) theo quy định của Trường ĐHKHTN. Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm thi vào 2 ngành học trên 10 học viên.

Để lấy bằng Thạc sỹ ngành Hải dương học và Khí tượng – Khí hậu học, học viên phải hoàn tất khoảng 45 tín chỉ. Trong đó 30 tín chỉ cho các môn học (tự chọn,bắt buộc) có 15 tín chỉ luận văn Thạc sĩ. Học viên buộc phải hoàn tất chương trình học và bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ trước Hội đồng chấm luận văn. 

Thời gian tối thiểu cho học viên tham gia học toàn thời gian yêu cầu là 02 năm.

Đối tượng người học

Để đủ tiêu chuẩn học chương trình Thạc sỹ, thí sinh phải:

  • Có bằng ngành Hải dương học, Khí tượng học, Thủy văn học, Sư phạm Lý, Địa chất, Môi trường, thuộc lĩnh vực Khoa học Trái đất,…
  • Đối với thí sinh thuộc các ngành gần, thí sinh sẽ được yêu cầu học thêm các môn học quy đổi trước khi tham dự kỳ thi tuyển sinh
  • Đậu kỳ thi tuyển sinh được tổ chức hằng năm bởi Phòng Sau đại học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM. 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành Hải dương học (Xem bài viết)

Ngành Khí tượng  học (Xem bài viết)

Ngoài ra, Bộ môn còn có chương trình đào tạo Thạc sỹ văn bằng kép giữa Đại học Chinan (Đài Loan) và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM. Xem thêm thông tin tại đây

Tiến sỹ ngành Hải dương học 

Để tham dự kỳ thi tuyển sinh ngành Hải dương học, thí sinh phải tốt nghiệp Thạc sỹ các ngành gần theo quy định của Trường.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Hải dương học, Khí tượng – Khí hậu học các khóa

Hình lãnh bằng Thạc sỹ ngành Hải dương học và Khí tượng Khí hậu học

Chương trình thạc sĩ văn bằng kép giữa đại học chinan (đài loan) và đại học khoa học tự nhiên tp.hcm

 

Các tin có liên quan: