Đào tạo sau đại học

ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Bộ môn có đào tạo các chuyên ngành Sau Đại học:

– Thạc sĩ: 2 chuyên ngành Hải dương học và Khí tượng – Khí hậu học.

– Tiến sĩ: chuyên ngành Hải dương học.

Số tín chỉ của mỗi chuyền ngành khoảng 45 tín chỉ, trong đó 30 tín chỉ cho các môn học (tự chọn,bắt buộc) có 15 tín chỉ luận văn Thạc sĩ.

Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Hải dương học

Chương trình thạc sĩ văn bằng kép giữa đại học chinan (đài loan) và đại học khoa học tự nhiên tp.hcm

 

Các tin có liên quan: