Lê Trần Duy Phúc

ltdphuc@hcmus.edu.vn

 

Chuyên ngành: Môi Trường Biển

Email: ltdphuc@hcmus.edu.vn

Thông tin chi tiết

Đào tạo:

– 2010: Cử nhân, ngành Hải dương học, Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM
– 2014: Thạc sỹ Khoa học ứng dụng, ngành Môi trường biển, Đại học Tasmania, Úc
– 2019: Nghiên cứu sinh tại Đại học Tasmanis (Úc)

Hướng nghiên cứu:

– Môi trường biển, bảo tồn biển

– Ứng dụng GIS, viễn thám và phương pháp toán trong bảo tồn thiên nhiên, hải dương, khí tượng và thủy văn