ThS. Nguyễn Hoàng Phong

Chuyên ngành: Hải dương học Email: nhphong@hcmus.edu.vn Thông tin chi tiết 2009: Cử nhân Hải Hương, Khí Tượng và Thủy Văn; Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM2013: Thạc sĩ Hải Dương Học; Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM  Hướng nghiên cứu chính:– Các công cụ mô hình hóa– Biến đổi đường bờVấn đề quan tâm […]

ThS. NGUYỄN VĨNH XUÂN TIÊN

Chuyên ngành: Đại dương, khí quyển và bề mặt lục địa Email: nvxtien@hcmus.edu.vn Thông tin chi tiết Đào tạo:2003: Kỹ sư Ecole Polytechnique (Palaiseau, Pháp).2011: Thạc sĩ, Ngành: Khoa học Trái đất và Môi trường, Chuyên ngành: Đại dương, Khí quyển và bề mặt lục địa, Đại học Toulouse III – Paul Sabatier (Toulouse, Pháp). Hướng […]

Thông tin ngành học

Được thành lập vào năm 2002 thuộc Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM, Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn nhận nhiệm vụ đào tạo sinh viên đại học thuộc ngành Hải dương học của ĐHQG-HCM. Chương trình đào tạo của ngành Hải dương học nhằm cung cấp cho sinh viên […]