Thông báo seminar môn Khí tượng đại cương – cơ sở Linh Trung

Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn thông báo về thời gian báo cáo và danh sách nhóm thuyết trình môn Khí tượng đại cương như sau:

Thời gian: Thứ bảy – ngày 25/5/2019

Địa điểm: phòng D106 – cơ sở Linh Trung

DANH SÁCH NHÓM VÀ CHỦ ĐỀ

Chủ đề 1: Gió địa chuyển

1721003 Rah Lan Hương
1721007 Nguyễn Thành Chương
1721015 Lê Nguyễn Kim Hoàn
1721028 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc
1721034 Nguyễn Thái Hồ Phát
1721040 Nguyễn Vũ Đoan Thảo
1721047 Nguyễn Huỳnh Thy

Chủ đề 2: Gió gradient

1721005 Huỳnh Minh Anh
1721008 Đỗ Hoàng Minh Cường
1721023 Hà Phương Linh
1721030 Hoàng Thị Hồng Nhung
1721038 Bùi Ngọc Thắng
1721044 Đỗ Ngọc Anh Thư
1721053 Nguyễn Đặng Tường Vi

Chủ đề 3: Dải hội tụ nhiệt đới

1721006 Trần Thị Ngọc Anh
1721014 Trần Thiện Hiếu
1721027 Đặng Phạm Bảo Nghi
1721032 Nguyễn Thị Phượng Nhung
1721039 Phan Thị Kim Thanh
1721045 Hoàng Thị Thanh Thư

Chủ đề 4: Bão

1421201 Đặng Lê Khoa
1421343 Thọ Trường Thi
1521030 Nguyễn Thị Lan
1521061 Vũ Cúc Phương
1521090 Trần Phùng Anh Tú
1621063 Nguyễn Hữu  Sang

Trân trọng kính chào.

BM HD, KT&TV