Viện nghiên cứu hải sản thông báo tuyển dụng năm 2019 với số lượng tuyển dụng là 47 viên chức (gồm 4 viên chức ngạch chuyên viên, 3 viên chức ngạch kế toán viên và 40 viên chức ngạch nghiên cứu viên) vào 16 vị trí việc làm. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển.

Căn cứ Kế hoạch số 550/KH-VHS-TCHC ngày 02/5/2019 của Viện nghiên cứu Hải sản về kế hoạch xét tuyển viên chức, Viện nghiên cứu Hải sảnthông báo nhu cầu và kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2019, cụ thể như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 47 viên chức (gồm 4 viên chức ngạch chuyên viên, 3 viên chức ngạch kế toán viên và 40 viên chức ngạch nghiên cứu viên) vào 16 vị trí việc làm.  Nguồn biên chế: Biên chế tự lo lương.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

a. Điều kiện chung: Theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức.

b. Điều kiện cụ thể: Theo Bản mô tả chi tiết vị trí tuyển dụng đính kèm.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

a. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm có:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành Nghị định số 161/2018/TT-BNV ngày 29/11/2018 của Chính phủ);

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao Giấy khai sinh, bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

– Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Bản photo Bảo hiểm xã hội (nếu có);

– 04 ảnh cỡ 4 x 6 (chụp trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

– 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc.

b. Nơi tiếp nhận hồ sơ và phiếu dự tuyển:

Thí sinh nộp hồ sơ và phiếu dự tuyển tại Phòng Tổ chức, Hành chính, Viện nghiên cứu Hải sản. Số 224 Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Số điện thoại: (0225) 3836656. (Viện không trả lại hồ sơ đối với thí sinh không trúng tuyển).

c. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 08/5/2019 đến hết ngày 07/6/2019 (trong giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần).

d. Lệ phí dự tuyển: 260.000 đồng/thí sinh, thu tại thời điểm nộp hồ sơ.

4. Nội dung xét tuyển viên chức

Thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 161/2018/TT-BNV ngày 29/11/2018 của Chính phủ:

a. Xét tuyển Vòng 1: kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được dự tuyển Vòng 2

b. Xét tuyển Vòng 2: Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

5. Tổ chức xét tuyển viên chức

Việc tổ chức xét tuyển được thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 161/2018/TT-BNV ngày 29/11/2018 của Chính phủ và Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về thi tuyển, xét tuyển viên chức của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

(Chi tiết xem tại Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2019 của Viện nghiên cứu Hải sản số 550/KH-VHS-TCHC ngày 02/5/2019)

6. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển

Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức được thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 161/2018/TT-BNV ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Tổ chức, Hành chính, Viện nghiên cứu Hải sản; Địa chỉ: Số 224 Lê Lai, Hải Phòng; Số điện thoại: (0225) 3836 656; E-mail: hanhchinh@rimf.org.vn; hoặc xem tại website http://www.rimf.org.vn để biết thêm thông tin./.

Phòng Tổ chức, Hành chính

Viện nghiên cứu Hải sản

Nguồn: http://www.rimf.org.vn/bantin/chitiet/thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2019?fbclid=IwAR0ynh5npO6nZtTaLM2IRkOgl0wCmnaTjF700Y6ixViOoFC3YfMuqKLSLKs