Thông báo học bù môn Các chuyên đề tương tác đại dương khí quyển

Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên lịch học bù môn các chuyên đề tương tác đại dương khí quyển: 12h30 chiều thứ 2 ngày 27/5/2019 tại B36. Các bạn nhớ đem theo laptop.