Ngành Hải dương học đào tạo các cử nhân đại học có kiến thức về những các vấn đề có liên quan đến biển, sông ngòi và khí quyển, trong đó có tương tác biển-khí quyển và các quá trình xảyra ở vùng cửa sông, cửa biển và vùng ven bờ. Ngành Hải dương học là lĩnh vực nghiên cứu đa ngành liên quan đến toán học, vật lý, hóa học, sinh học, khoa học về địa chất và môi trường. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng phân tích, đánh giá và dự báo về các vấn đề và các hiện tượng liên quan như các quá trình xói mòn và bồi tụ đường bờ biển và vùng ven bờ, xói lở bờ sông và vùng cửa sông, sự xâm nhập mặn, sự phát triển của hệ sinh thái rừng ngập mặn,  các hiện tượng thời tiết và các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Mọi thắc mắc về Tuyển sinh liên hệ:

  • Mail: ncthanh@hcmus.edu.vn
  • Số điện thoại: 0918763219

Hoặc thông qua mục Hỏi đáp

Thông tin tuyển sinh trên website trường

Clip giới thiệu về Hiện tượng ENSO phối hợp giữa HTV9 và Bộ môn

Clip giới thiệu về Rừng và Biến đổi khí hậu phối hợp giữa HTV9 và Bộ môn

Bài giới thiệu về Bộ môn trên báo Pháp luật

Clip giới thiệu về Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn

Clip giới thiệu về bộ môn trên htv7