Thông báo lịch thi cuối kỳ môn Đo đạc, phân tích số liệu ngẫu nhiên và giữa kỳ môn Cơ chất lỏng HK2 2018-2019

Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên lịch thi giữa kỳ, cuối kỳ HK2 2018-2019 như sau:

  -Môn Đo đạc và phân tích số liệu ngẫu nhiên thi cuối kỳ:

      +Phần lý thuyết7h30 ngày 14/5/2019 tại D106

      +Phần thực hành: 12h30 ngày 14/5/2019 tại phòng máy tính 4.10

  -Môn Cơ chất lỏng thi giữa kỳ vào lúc 13h ngày 17/5/2019 tại D106