Thông báo tuyển dụng của Viện Nghiên cứu Hải sản

Viện nghiên cứu hải sản thông báo tuyển dụng năm 2019 với số lượng tuyển dụng là 47 viên chức (gồm 4 viên chức ngạch chuyên viên, 3 viên chức ngạch kế toán viên và 40 viên chức ngạch nghiên cứu viên) vào 16 vị trí việc làm. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển. Căn […]

Thông tin tuyển sinh năm 2019

Đào tạo cử nhân có kiến thức về tất cả các vấn đề có liên quan đến biển, sông ngòi và khí quyển, trong đó có tương tác biển-khí quyển và các quá trình xảy ra ở vùng cửa sông, cửa biển. Đây là lĩnh vực nghiên cứu đa ngành liên quan đến toán học, […]

Thông báo họp trực tuyến sinh viên Khóa 18, 19

Do tình hình dịch COVID 19 diễn biến ngày càng phức tạp nên Nhà trường có chủ trương dạy trực tuyến để đảm bảo các bạn Sinh viên không bị trễ tiến độ nên Bộ môn có buổi họp trực tuyến các sinh viên khóa 18, 19 nhằm phổ biến hình thức giảng dạy: Thời […]

Thông báo học Online từ Khóa 2017 trở về trước

Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên về việc học online từ Khóa 2017 trở về trước như sau: Thời gian học: Từ 6/4/2020. TKB như cũ (lịch học của từng môn do giảng viên quyết định) Sinh viên có thể đăng nhập vào hệ thống Moddle (courses.hcmus.edu.vn) như trong Hình để xem […]

Thông báo họp trực tuyến sinh viên Khóa 17 trở về trước

Do tình hình dịch COVID 19 diễn biến ngày càng phức tạp nên Nhà trường có chủ trương dạy trực tuyến để đảm bảo các bạn Sinh viên không bị trễ tiến độ nên Bộ môn có buổi họp trực tuyến các sinh viên từ khóa 17 trở về trước nhằm phổ biến hình thức […]

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP – HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2019 – 2020

Bộ môn HD, KT & TV thông báo đến các sinh viên danh sách thực hiện Luận văn, Seminar tốt nghiệp trong Học kỳ II – Năm học 2019 – 2020 như sau: Điều kiện xét thực hiện đề tài: Số tín chỉ nợ <= 10 Điều kiện thực hiện khóa luận Điểm trung bình […]

Thông báo v/v học tập trong thời gian dịch Covid-19 (nCoV)

Theo thông báo từ Trường thì sinh viên sẽ bắt đầu học vào 17/02/2020. Để đảm bảo an toàn trong thời gian dịch Covid-19, sinh viên cần lưu ý một số việc như sau: 1/ Vệ sinh tay bằng dung dịch rửa tay (được bố trí tại các phòng học) trước khi vào lớp 2/ […]

Thông báo thay đổi lịch học do tình hình phức tạp của dịch nCoV

Trước tình hình phức tạp của dịch nCoV, Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên hạn chế lên Trường cho đến khi học kỳ mới bắt đầu (17/02/2020). Đối với các bạn đang làm khóa luận, seminar thì liên lạc với các Thầy Cô hướng dẫn thông qua email. Trong thời gian này […]