Thông báo lịch thi môn Các chuyên đề hải dương và thực hành cuối kỳ môn Lập trình Ứng dụng HK2 2018-2019

Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên lịch thi kết thúc học phần, cuối kỳ HK2 2018-2019 như sau:

-Môn Các chuyên đề hải dương thi phần Thầy Hoàng Phong và Thầy Tiến Thành (thi thực hành, Nhớ đem laptop cá nhân và ổ cắm)

      +Thời gian: 12h45 thứ 3 ngày 28/5/2019 tại B43

  -Môn Lập trình Ứng dụng thi thực hành cuối kỳ:

+Thời gian: 7h45 thứ 2 ngày 03/6/2019 tại 4.3 (Phòng học thực hành)