Category Archives: HOẠT ĐỘNG BỘ MÔN

Danh sách sinh viên nhận học bổng Mitsuba

Khoa Vật lý Vật lý kỹ thuật thông báo sinh viên nhận học bổng Tông ty Mitsuba Việt Nam và Giáo sư Itahashi năm 2018 như trong file đính kèm. Buổi Lễ Trao Bằng tốt nghiệp và Lễ trao học bổng sẽ diển ra lúc 8 giờ 30 ngày Chủ Nhật 04/11/2018 tại Giảng đường 1. Sinh viên […]

Chương trình Hội nghị khoa học lần 9

Tiểu ban: HẢI DƯƠNG HỌC – VẬT LÝ ĐỊA CẦU Phân ban 2: HẢI DƯƠNG HỌC – VẬT LÝ ĐỊA CẦU                      OCEANOLOGY – GEOPHYSICS Phiên 1: Hải Dương, Khí Tượng và Thủy Văn – Oceanology, Meteorology and Hydrology Địa điểm: I 34 Chủ trì: PGS.TSKH. Nguyễn Tác An                TS. Đặng Trường An Số […]

Thư mời tham dự buổi seminar khoa học, chủ đề “Applying Marine Science for Sustainable Outcomes”

Bộ môn Hải Dương, Khí Tượng và Thủy Văn kính mời Quý Thầy/Cô và các bạn sinh viên đến tham dự buổi seminar khoa học với chủ đề: “Applying Marine Science for Sustainable Outcomes” do Mr. Dougal Greer – Director/Physical Oceanographer, eCoast Marine Consulting and Research – New Zealandtrình bày.          Thời gian: 13g30, ngày 18/10/2018           […]

Thông báo Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Cử nhân Khóa 2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –Hạnh phúcTp. HCM ngày 28 tháng 09 năm 2018 THÔNG BÁO V/v Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Cử nhân Khoa Vật lý – VLKT Khóa 2014 Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật thông báo đến các Tân Cử […]

Thông báo đăng ký lớp học online về “Computational Fluid Dynamics (CFD) for industry”

Thầy Tiến sĩ người Việt đang làm bên Nhật có mở lớp học online về  “Computational Fluid Dynamics (CFD) for industry” (chương trình chi tiết xem bên dưới). Lớp học online kéo dài khoảng 6 tháng Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến 14/9/2018. Đăng ký theo link Số lượng: không giới hạn Đối tượng đăng […]

Thư mời tham dự buổi bảo vệ Luận văn Thạc sỹ ngành Hải dương học và Khí tượng-Khí hậu học

Bộ môn Hải Dương, Khí Tượng và Thủy Văn kính mời Quý Thầy/Cô, HVCH và các bạn sinh viên đến tham dự buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ với đề tài:          1. “Mô phỏng diễn biến địa hình đáy trong kênh có độ dốc lớn” của HVCH. Phan Thị Diễm Quý         […]

Thông báo Lễ trao bằng cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3, 4/2018

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên tổ chức lễ trao bằng cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3, 4/2018. Các bạn sinh viên xem thông tin chi tiết trong link đính kèm. https://www.hcmus.edu.vn/component/content/article/109-ph%C3%B2ng-ctsv/thong-tin-danh-cho-sinh-vien/1041-thong-bao-le-trao-bang-cho-sinh-vien-tot-nghiep-dot-thang-3-4-2018?Itemid=437 BM HD, KT&TV

Thư mời tham dự buổi seminar khoa học do Tiến sĩ Margaret Leinen – Viện Hải dương học Scripps (Hoa Kỳ) trình bày

Bộ môn Hải Dương, Khí Tượng và Thủy Văn kính mời Quý Thầy/Cô và các bạn sinh viên đến tham dự buổi seminar khoa học với đề tài: “Oceanography and Marine Research – The Present and Future” do Tiến sĩ Margaret Leinen – Viện Hải dương học Scripps – Hoa Kỳ trình bày.          Thời gian: 8g30, […]

Thư mời tham dự buổi bảo vệ Luận văn Thạc sỹ ngành Hải dương học và Khí tượng-Khí hậu học

Bộ môn Hải Dương, Khí Tượng và Thủy Văn kính mời Quý Thầy/Cô, HVCH và các bạn sinh viên đến tham dự buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ với đề tài:           1. “Nghiên cứu biến động cực đoan mưa và các hình thế thời tiết gây mưa lớn khu vực TP.HCM” của HVCH Võ […]