Thành phần tham dự bảo vệ trực tuyến (online):

  • Học viên cao học có tên trong danh sách trên
  • Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ theo Quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm trực tuyến zoom

Khách ngoài Trường, SV, HV, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận văn vui lòng đăng ký tại LINK https://forms.gle/sihQKYgr6XJmGmCBA từ ngày 02/9/2021 đến ngày 04/9/2021 để được cung cấp mật khẩu tham gia.

Nguồn: https://sdh.hcmus.edu.vn/2021/09/02/lich-bao-ve-luan-van-thac-si-theo-hinh-thuc-truc-tuyen-nganh-hai-duong-khi-tuong/