Author Archives: Hao Lam

Thông tin về học bổng tiến sĩ tại trường Đại học Plymouth (Anh Quốc)

Trường Đại học Plymouth (Anh Quốc) đang tuyển nghiên cứu sinh Khoa học biển với chủ đề “Building Community Resilience on a Dynamic Coast by Making Space for Sand (MS4S)” Hạn nộp đến ngày 7/4/2023 Thông báo chi tiết xem bên dưới: We are offering a fully funded 3.5-year PhD position associated with the ‘Building […]

Sinh viên Khóa 2022 báo cáo Seminar môn Giới thiệu ngành

Chiều ngày 9/1/2022 sinh viên K2022 Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn đã báo cáo môn Giới thiệu ngành. Sinh viên đã có 5 tuần để chuẩn bị bài báo cáo của mình. Chủ đề báo cáo năm nay bao gồm: Sóng biển, Cống ngăn triều, Đảo nhiệt đô thị và Ô […]

Sinh viên bảo vệ Khóa luận_Seminar tốt nghiệp

Sáng ngày 5/1/2023 sinh viên Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn đã bảo vệ Khóa luận_Seminar tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2022-2023 Đợt này có 2 sinh viên bảo vệ Khóa luận và 2 sinh viên bảo vệ Seminar. Chúc mừng các sinh viên đã bảo vệ thành công Sau […]

Thông báo về tiến độ thực hiện đề tài Khóa luận -Seminar Tốt nghiệp HK1 2022-2023

Bộ môn thông tin với các bạn sinh viên về ngày nộp luận văn và ngày bảo vệ Khóa luận – Seminar Tốt nghiệp HK1 2022-2023 như sau: Ngày nộp báo cáo Khóa luận  – Seminar Tốt nghiệp: 30/12/2022 (nộp 02 bản in) Ngày bảo vệ báo cáo Khóa luận – Seminar Tốt nghiệp: sáng ngày […]

Thông báo kế hoạch thực tập thực tế cho sinh viên các khóa 20, 21, 22 ngành Hải dương học

Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên kế hoạch thực tập thực tế cho sinh viên các khóa 20, 21, 22 ngành Hải dương học như sau: Thời gian: 7h-17h thứ 2 ngày 19/12/2022 Địa điểm: Công viên bến Bạch Đằng Kế hoạch chi tiết xem file đính kèm