Author Archives: Hao Lam

Thông báo học Online Khóa 18, 19

Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên về việc học online từ Khóa 2017 trở về trước như sau: Thời gian học: Từ 20/4/2020. TKB như cũ (lịch học cụ thể của từng môn do giảng viên quyết định) Sinh viên có thể đăng nhập vào hệ thống Moddle (courses.hcmus.edu.vn) như trong Hình […]

Thông báo họp trực tuyến sinh viên Khóa 18, 19

Do tình hình dịch COVID 19 diễn biến ngày càng phức tạp nên Nhà trường có chủ trương dạy trực tuyến để đảm bảo các bạn Sinh viên không bị trễ tiến độ nên Bộ môn có buổi họp trực tuyến các sinh viên khóa 18, 19 nhằm phổ biến hình thức giảng dạy: Thời […]

Thông báo học Online từ Khóa 2017 trở về trước

Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên về việc học online từ Khóa 2017 trở về trước như sau: Thời gian học: Từ 6/4/2020. TKB như cũ (lịch học của từng môn do giảng viên quyết định) Sinh viên có thể đăng nhập vào hệ thống Moddle (courses.hcmus.edu.vn) như trong Hình để xem […]