Author Archives: Hao Lam

THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC THI CUỐI KỲ (TRỰC TUYẾN) HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 KHÓA 18

Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên hình thức và thời gian thi cuối kỳ trực tuyến HK 2 năm học 2020-2021 Khóa 18 Bộ môn sẽ thông báo quy định cụ thể của từng môn cũng như danh sách dự thi qua email sinh viên Sinh viên xem quy định chung về […]

Thông báo thời gian nộp bài và báo cáo khóa luận, seminar tốt nghiệp HK2 năm học 2020-2021 (chính thức)

Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên đang làm khóa luận, seminar tốt nghiệp trong HK2 năm học 2020-2021 thời gian nộp bài và báo cáo chính thức như sau: +Nộp bản word hoặc pdf trước 17h ngày 23/07/2021 qua mail lvhao@hcmus.edu.vn +28/07/2021: Nộp bài báo cáo powerpoint (hạn chế sử dụng hiệu ứng trong powerpoint) […]

Thông báo thời gian nộp bài và báo cáo khóa luận, seminar tốt nghiệp HK2 năm học 2020-2021 (dự kiến)

Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên đang làm khóa luận, seminar tốt nghiệp trong HK2 năm học 2020-2021 thời gian nộp bài và báo cáo dự kiến như sau: +Nộp bản in (2 bản) trước 17h ngày 16/07/2021 +21/07/2021: Nộp bài báo cáo powerpoint (hạn chế sử dụng hiệu ứng trong powerpoint) về […]