Buổi bảo vệ luận văn Thạc Sĩ trực tuyến

Vừa qua các HVCH thuộc chuyên ngành Hải dương học, Khí tượng – Khí hậu học đã bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ. Đây là lần đầu tiên HVCH của Bộ môn bảo vệ qua hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của Covid-19. Sau đây là một số hình ảnh trong buổi bảo vệ

HVCH Phạm Vũ Phương Trang chuẩn bị thủ tục bảo vệ
HVCH. Phạm Vũ Phương Trang trình bày báo cáo
HVCH. Hồ Công Toàn làm thủ tục trước khi báo cáo
HVCH. Hồ Công Toàn trình bày báo cáo
HVCH. Huỳnh Thị Bích Trâm làm thủ tục trước khi báo cáo
HVCH. Huỳnh Thị Bích Trâm trình bày báo cáo

Các HVCH nghe góp ý từ Hội đồng