Thông báo về buổi gặp mặt Tân sinh viên Khóa 2021

Bộ môn thân mời các bạn sinh viên tham dự buổi gặp mặt Tân sinh viên Khóa 2021. Thời gian cụ thể như sau:

Thời gian: 9h thứ 7 ngày 02/10/2021

Hình thức: Trực tuyến qua Zoom (ID:864 6558 6464, Passcode: 130921)

Trân trọng kính chào