Category Archives: Đào tạo bậc sau đại học

Thư mời tham dự buổi bảo vệ Luận văn Thạc sỹ ngành Hải dương học của HVCH Nguyễn Tiến Thành

Bộ môn Hải Dương, Khí Tượng và Thủy Văn kính mời Quý Thầy/Cô và các bạn sinh viênđến tham dự buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ với đề tài:           “Phân tích và đánh giá quá trình xói lở và bồi tụ ở khu vực cửa sông Đồng Tranh – Cần Giờ […]

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC NGÀNH KHÍ TƯỢNG HỌC

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC Ngành: KHÍ TƯỢNG HỌC ÁP DỤNG KHÓA NĂM 2017 1. Loại chương trình đào tạo: Chương trình nghiên cứu (dưới đây gọi là Phương thức 1) Chương trình định hướng nghiên cứu (dưới đây gọi là Phương thức 2) Chương trình định hướng ứng dụng (dưới đây gọi là Phương […]

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC NGÀNH HẢI DƯƠNG HỌC

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC Ngành: HẢI DƯƠNG HỌC ÁP DỤNG KHÓA NĂM 2017 Loại chương trình đào tạo: Chương trình nghiên cứu (dưới đây gọi là Phương thức 1) Chương trình định hướng nghiên cứu (dưới đây gọi là Phương thức 2) Chương trình định hướng ứng dụng (dưới đây gọi là […]

Danh sách các đề tài luận văn Thạc sỹ

Thông tin luận văn Thạc sỹ được đào tạo của Ngành Hải dương học, Khí tượng – Khí hậu học STT Năm Tên Luận văn HV Thực hiện Hướng dẫn Chuyên ngành 1 2016 Nghiên cứu biến động và xu thế diễn biến đường bờ tỉnh Kiên Giang sử dụng tư liệu viễn thám và […]

Thư mời tham dự buổi bảo vệ Luận văn Thạc sỹ ngành Hải dương học của HVCH Lâm Văn Hạo

Kính gởi:    Quý Thầy/Cô và các bạn sinh viên          Bộ môn Hải Dương, Khí Tượng và Thủy Văn kính mời tham dự buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ với đề tài:           “Nghiên cứu biến động và xu thế diễn biến đường bờ tỉnh Kiên Giang sử […]

DANH SÁCH CÁN BỘ THỈNH GIẢNG SAU ĐẠI HỌC

Ngoài cán bộ giảng dạy cơ hữu thuộc Khoa Vật lý – VLKT, trường còn mời các GS, PGS, TS từ các cơ quan bên ngoài đến trao đổi hợp tác, nghiên cứu và giảng dạy. 1 GS.TSKH Nguyễn Tác An Hải dương học địa lý Viện Hải Dương Học Nha Trang 2 PGS TS […]

THÔNG BÁO NGÀY BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA HVCH QUÁCH ĐÌNH HÙNG

Bộ môn Hải Dương, Khí Tượng và Thủy Văn, khoa Vật Lý – Vật Lý Kỹ Thuật trân trọng thông báo và kính mời các Thầy Cô, các bạn sinh viên và những ai quan tâm đến dự lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ của HVCH: Quách Đình Hùng, chuyên ngành Hải dương học […]

Thông báo về việc cho phép tiếp tục tuyển sinh chuyên ngành thạc sĩ đã đủ điều kiện về đội ngũ giảng viên cơ hữu – chuyên ngành Hải dương học

    Theo công văn số 1567/BGDDT-GDDH ngày 03/04/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc báo cáo giải trình, bổ sung đội ngũ giảng viên cơ hữu đối với chuyên ngành Hải dương học trình độ thạc sĩ của Trường Đại […]

Thư mời tham dự buổi bảo vệ luận văn Thạc sỹ ngành Hải dương học của HVCH Trần Xuân Dũng

  Kính gởi:    Quý Thầy/Cô và các bạn sinh viên          Bộ môn Hải Dương, Khí Tượng và Thủy Văn kính mời tham dự buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ với các đề tài:           “Tính bất đối xứng triều trong rừng ngập mặn” của HVCH Trần Xuân Dũng   […]