MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Một số hình ảnh hoạt động bảo vệ Luận văn Thạc sỹ các khóa

Sau khi hoàn thành các môn học bắt buộc và tự chọn, học viên phải bảo vệ đề tài luận thạc sỹ trước hội đồng chuyên môn để có thể hoàn tất chương trình đào tạo.

.

Hình ảnh lễ nhận bằng Thạc sỹ

Lễ nhận bằng Thạc sỹ năm 2016.

Lễ nhận bằng Thạc sỹ năm 2017

Lễ nhận bằng thạc sỹ năm 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *