Thông báo tuyển sinh bằng đôi thạc sĩ Đại học Chinan

Thông báo đến các bạn HVCH trường Đại học Chinan vẫn tiếp tục tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ bằng đôi. Chi tiết xem bên dưới