Category Archives: Đào tạo bậc sau đại học

Thư mời tham dự buổi bảo vệ Luận văn Thạc sỹ ngành Khí tượng-Khí hậu học ngày 19/4/2019

Bộ môn Hải Dương, Khí Tượng và Thủy Văn kính mời Quý Thầy/Cô, HVCH và các bạn sinh viên đến tham dự buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ với đề tài:          “Khả năng dự báo mưa hạn cực ngắn từ phương pháp ngoại suy bán Lagrange cho TP.HCM” của HVCH. Võ Thị Nguyên     […]

Thư mời tham dự buổi bảo vệ Luận văn Thạc sỹ ngành Khí tượng-Khí hậu học

Bộ môn Hải Dương, Khí Tượng và Thủy Văn kính mời Quý Thầy/Cô, HVCH và các bạn sinh viên đến tham dự buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ với đề tài:          “Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động gió mùa ở Nam Bộ” của HVCH. Ngô Công Toàn     […]

Biên bản ghi nhớ về Hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM và trường Đại học Tasmania (Úc)

BIÊN BẢN GHI NHỚ giữa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Việt Nam và Trường Đại học Tasmania, Úc Biên bản ghi nhớ này có hiệu lực vào ngày 12/10/2018 giữa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh – Trường Đại học Khoa […]

Chương trình Thạc sĩ Bằng Kép giữa Đại học Quốc gia Chi Nan (NCNU), Đài Loan và Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG HCM (VNU-HCMUS)

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Quốc gia Chi Nan (NCNU), Đài Loan và Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (VNU-HCMUS), Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn đã ký kết thỏa thuận với Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Khoa học […]

Thư mời tham dự buổi bảo vệ Luận văn Thạc sỹ ngành Hải dương học và Khí tượng-Khí hậu học

Bộ môn Hải Dương, Khí Tượng và Thủy Văn kính mời Quý Thầy/Cô, HVCH và các bạn sinh viên đến tham dự buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ với đề tài:           1. “Nghiên cứu biến động cực đoan mưa và các hình thế thời tiết gây mưa lớn khu vực TP.HCM” của HVCH Võ […]

Thông báo đăng ký đề tài cao học khóa 26/2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO  Theo lịch học của Trường, các lớp cao học khóa 26/2016 đã kết thúc thời gian học lý thuyết, Phòng đào tạo sau đại học thông báo về việc nhận đề tài như sau: 1. Hồ sơ đăng ký:    1.1 Chương trình đào tạo thạc sĩ phương thức 1 […]

Thông báo v/v đăng ký chọn phương thức đào tạo đối với các học viên cao học khóa 26/2016

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCMTrường Đại học Khoa học Tự Nhiên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 136/SĐH                             TP. Hồ Chí Minh, ngày 20  tháng 12 năm 2017  THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHỌN PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI CÁC HỌC VIÊN […]