Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn thông báo buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của:

Họ và tên NCS: Lê Nguyễn Hoa Tiên

Tên đề tài: Nghiên cứu động lực học trầm tích trong vùng rừng ngập mặn

Người hướng dẫn: PGS.TS Võ Lương Hồng Phước

Ngành: Vật lý địa cầu ; Mã số ngành: 62440111

Thời gian bảo vệ: 14g00, ngày 30/09/2023

Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đai học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

BM HD, KT & TV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *