Ngày 14/04/2023, Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật đã tổ chức buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ cho học viên Elaine Alio ngành Khí tượng và Khí hậu học. Với đề tài: “Ảnh hưởng của chế độ ngập nước đến phát thải khí metan ở khu vực ruộng lúa ở Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen, tỉnh Long An.

Tóm tắt nội dung luận văn: HVCH sử dụng, phân tích dữ liệu mực nước ngập tại ruộng kết với tốc độ phát thải khí metan. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi tháo nước ngập trong ruộng, tốc độ phát thải metan cao hơn so với khi ruộng ngập nước. Bên cạnh đó, tốc độ phát thải metan cũng cao trong giai đoạn đốt đồng, phơi ruộng.

Chương trình đào tạo tập trung bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực Khí tượng – Khí hậu có khả năng nghiên cứu và vận dụng kiến thức về Khoa học Trái đất.

May be an image of 1 person and text that says 'DA HỌC KHOA Gon HỌC 1 ÁNH HU PHÁT ỞHU B. ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỐ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: KHÍ TƯỢNG KHÍ HẬU HỌC Mã Số: 44 02 22 Học viên INE ALIO Ngành: Khi tς MA ngành CM, ngày 14 tháng 04 năm 2023'
May be an image of 6 people
HVCH chụp hình lưu niệm cùng Hội đồng chấm bảo vệ luận văn

BM HD, KT & TV