THÔNG BÁO XÉT TUYỂN

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2023 – đợt 2

(Địa chỉ trang website: https://sdh.hcmus.edu.vn/)

Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 – đợt 2 như sau:

1. DANH SÁCH CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN, CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN: (phụ lục 1)

2. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN: Ứng viên đăng ký xét tuyển trình độ thạc sĩ phải thỏa các điều kiện sau đây:

2.1 Về văn bằng tốt nghiệp đại học:

Ứng viên là người tốt nghiệp trình độ đại học ngành đúng (phụ lục 2), ngành phù hợp (phụ lục 3) với ngành đăng ký xét tuyển trình độ thạc sĩ và phải thỏa một trong các điều kiện sau:

a. Người đã tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học các chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định hoặc đánh giá theo các bộ tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, gồm: AUN-QA, AACSB, ACBSP, ABET, EUR-ACE, FIBAA, CTI, ASIIN và có điểm trung bình tích lũy ở bậc đại học từ 6.5 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

b. Người đã tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học chính quy từ các cơ sở đào tạo đạt chuẩn kiểm định hoặc đánh giá theo các bộ tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, gồm: AUN-QA, HCERES và có điểm trung bình tích lũy ở bậc đại học từ 7.0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

c. Người đã tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở một số trường đại học của Việt Nam và có điểm trung bình tích lũy từ 7.0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

d. Người đã tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học chính quy có điểm trung bình tích lũy từ 7.5 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

e. Người tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ đại học là tác giả chính hoặc tác giả liên hệ của tối thiểu 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí thuộc danh mục Web of Science/Scopus hoặc bài báo đăng trong Hội nghị thuộc danh mục Scopus. Cách ghi công bố quốc tế theo quy định hiện hành của ĐHQG-HCM.

f. Người tốt nghiệp đại học có chứng chỉ quốc tế GMAT (Graduate Management Admission Test), GRE (The Graduate Record Examination). Hiệu lực của chứng chỉ tính theo thời hạn ghi trên chứng chỉ và được tính từ ngày thi chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển.

g. Người đã tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp chương trình kỹ sư, cử nhân tài năng của ĐHQG-HCM hoặc ĐHQG-HN.

h. Người nước ngoài và đã đạt trình độ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

Lưu ý: Người có bằng tốt nghiệp đại học do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có bảng công chứng tiếng Việt văn bằng tốt nghiệp, bảng điểm tiếng Việt kèm giấy công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT về văn bằng tốt nghiệp nước ngoài khi nộp hồ sơ dự tuyển.

2.2Về thời gian sau khi tốt nghiệp đại học: Văn bằng tốt nghiệp đại học còn trong thời hạn tối đa 24 tháng, tính từ ngày ký văn bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

2.3. Về năng lực ngoại ngữ: Đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ như qui định tại phụ lục 4 thông báo này hoặc đạt điểm tối thiếu 50/100 điểm thi môn ngoại ngữ tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2023- đợt 2.

2.4. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

2.5. Có đủ sức khỏe để học tập.

2.6. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của thông báo này.

3. HÌNH THỨC XÉT TUYỂN:

 • Sơ tuyển hồ sơ đăng ký: xét duyệt hồ sơ ứng viên đạt yêu cầu về điều kiện xét tuyển như qui định tại mục 2 thông báo này.
 • Phỏng vấn xét tuyển: Ứng viên đủ điều kiện về hồ sơ dự tuyển sẽ tham gia buổi phỏng vấn chuyên môn.
 • Năng lực ngoại ngữ:
  • Khi nộp hồ sơ, Ứng viên đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ như qui định tại Phụ lục 4 thì được xét miễn thi môn ngoại ngữ.
  • Khi nộp hồ sơ, Ứng viên chưa đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ tiếng Anh như qui định tại Phụ lục 4 thì phải đăng ký dự thi môn tiếng Anh (mẫu 3) cùng với kỳ thi tuyển sinh.
  • Khi nộp hồ sơ, Ứng viên chưa đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ khác tiếng Anh như qui định tại Phụ lục 4 thì phải dự thi các chứng chỉ ngoại ngữ khác tiếng Anh do các tổ chức quốc tế cấp và nộp bổ sung chứng chỉ cho Phòng ĐT Sau đại học trước ngày 24/10/2023.

4. TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN

 • Kết quả phỏng vấn chuyên môn: Điểm phỏng vấn ≥ 5.0 điểm
 • Năng lực ngoại ngữ: thuộc diện miễn thi môn ngoại ngữ hoặc điểm thi môn ngoại ngữ tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2023- đợt 2 đạt tối thiểu 50/100 điểm.
 • Đánh giá của Hội đồng tuyển sinh: Căn cứ kết quả phỏng vấn xét tuyển, năng lực ngoại ngữ và chỉ tiêu xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh Sau đại học sẽ duyệt danh sách ứng viên đạt yêu cầu xét tuyển trình độ thạc sĩ theo điểm phỏng vấn từ cao xuống đến hết chỉ tiêu từng ngành.

5. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN, Ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

 • 02 Biên nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (mẫu 1)
 • 01 Đơn đăng ký xét tuyển (mẫu 2)
 • 01 Đơn đăng ký thi môn tiếng Anh, nếu không thuộc diện miễn thi môn ngoại ngữ (mẫu 3)
 • 01 bản sao văn bằng TNĐH hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp ĐH (có chứng thực sao y)
 • 01 bản sao bảng điểm tốt nghiệp đại học – tiếng Việt (có chứng thực sao y)
 • 01 bản sao minh chứng năng lực ngoại ngữ như qui định tại phụ lục 4
  • Nếu bản sao chứng chỉ/ chứng nhận, không cần chứng thực sao y.
  • Nếu bản sao văn bằng cử nhân ngoại ngữ thì phải có chứng thực sao y.
 • 01 Giấy khám sức khỏe (tại phòng khám đa khoa quận, huyện còn thời hạn 12 tháng)
 • 01 Sơ yếu lý lịch bản thân có xác nhận của địa phương (mẫu 4 hoặc mẫu sơ yếu lý lịch xin việc làm).
 • Bản sao giấy khen, bằng khen về thành tích học tập nghiên cứu của sinh viên; bản sao các công bố nghiên cứu khoa học (nếu có, không cần thị thực sao y)
 • Bản sao giấy chứng nhận chương trình đại học đạt chuẩn kiểm định hoặc đánh giá theo các bộ tiêu chuẩn khu vực và quốc tế (dành cho đối tượng a mục 2.1), không cần chứng thực sao y.
 • Bản sao giấy chứng nhận cơ sở đào tạo đạt chuẩn kiểm định hoặc đánh giá theo các bộ tiêu chuẩn khu vực và quốc tế (dành cho đối tượng b mục 2.1), không cần chứng thực sao y.

Lưu ý:

 • Các bản sao yêu cầu chứng thực sao y phải còn thời hạn 12 tháng tính từ ngày chứng thực sao y đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển.
 • Các giấy tờ được photo hoặc trình bày trên khổ giấy A4.

6. THỜI GIAN NHẬN HỔ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:

 • Ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại Phòng Đào tạo Sau đại học (phòng B08), trường ĐH Khoa học tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, TP.HCM từ ngày thông báo đến 16g ngày 03/10/2023 (giờ hành chính).
 • Nhà trường chỉ nhận các hồ sơ đầy đủ, đúng qui định và đúng thời hạn.
 • Đối với ứng viên chưa có bằng TNĐH thì nộp giấy chứng nhận TNĐH thay văn bằng TNĐH khi nộp hồ sơ dự tuyển. Trường hợp này ứng viên phải bổ sung bản sao văn bằng TNĐH trước ngày 30/11/2023, sau thời hạn này nếu không nộp bản sao bằng TNĐH Nhà trường sẽ hủy kết quả xét tuyển.
 • Ứng viên được nộp thêm hồ sơ xét tuyển thẳng hoặc hồ sơ dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ nếu có nguyện vọng. Hồ sơ tuyển thẳng, hồ sơ thi tuyển xem tại website: https://sdh.hcmus.edu.vn

7. THỜI GIAN PHỎNG VẤN VÀ THI MÔN NGOẠI NGỮ

7.1. Thời gian phỏng vấn

 • Thời gian phỏng vấn: 1 buổi trong thời gian từ ngày 05/10/2023 đến 06/10/2023
 • Địa điểm phỏng vấn: Trường ĐH Khoa học tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

7.2. Thời gian thi môn ngoại ngữ: Ứng viên không thuộc diện miễn thi môn ngoại ngữ thì phải đăng ký thi môn tiếng Anh cùng với kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ.

a. Môn thi tiếng Anh: do Trường ĐH Khoa học tự nhiên tổ chức.

 • Thời gian thi: sáng 22/10/2023.
 • Địa điểm thi: Trường ĐH Khoa học tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM
 • Cấu trúc đề thi: Phụ lục 5

b. Môn thi ngoại ngữ khác tiếng Anh: Ứng viên dự thi chứng chỉ tiếng Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật, Hàn do các đơn vị tổ chức thi như quy định tại Phụ lục 4 và nộp chứng chỉ cho Phòng ĐT Sau đại học trước ngày 24/10/2023.

8. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN: (nộp cùng với nộp hồ sơ xét tuyển)

 • Lệ phí đăng ký xét tuyển: 60.000đ/ ứng viên
 • Lệ phí xét tuyển: 200.000đ/ứng viên
 • Lệ phí thi môn tiếng Anh (nếu không thuộc diện miễn thi ngoại ngữ): 120.000đ/ ứng viên

9. KẾT QUẢ XÉT TUYỂN: công bố sau ngày 11/10/2023 tại website: https://sdh.hcmus.edu.vn

10. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC

10.1. Khung chương trình đào tạo của từng ngành

Thí sinh tham khảo khung chương trình đào tạo của từng ngành tại website:

https://sdh.hcmus.edu.vn/khung-chuong-trinh-dao-tao-cao-hoc-cac-chuyen-nganh/

10.2. Thời gian đào tạo, lịch học, học bổng:

a. Tổng thời gian đào tạo chương trình chính quy thạc sĩ là 2 năm (24 tháng).

b. Khóa tuyển sinh năm 2023 – đợt 2 sẽ bắt đầu học phần chuyên môn vào tháng 12/2023.

c. Sinh viên được xét tuyển sẽ được xét cấp học bổng tương đương 20% mức thu học phí khi thỏa các yêu cầu theo quy định khen thưởng của Nhà Trường.

d. Lịch học trong tuần:

 • Các ngành học ngoài giờ (các buổi tối trong tuần; sáng, chiều thứ 7 và chủ nhật):
  • Đại số và Lý thuyết số; Lý thuyết xác suất và thống kê toán học; Khoa học dữ liệu.
  • Quang học; chuyên ngành Vật lý ứng dụng; Vật lý nguyên tử và hạt nhân; Vật lý địa cầu; Hải dương học; Khí tượng; Vật lý kỹ thuật; VLKT- chuyên ngành Giảng dạy vật lý thực nghiệm.
  • Hóa học; chuyên ngành Giảng dạy hóa học thực nghiệm.
  • Chuyên ngành Điện tử-Viễn thông-Máy tính; Chuyên ngành Vi điện tử và thiết kế vi mạch.
  • Khoa học môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường.; Địa chất học; Kỹ thuật địa chất.
  • Sinh thái học; Khoa học vật liệu
 • Các ngành học vào thứ 6, thứ 7 và chủ nhật: chuyên ngành Sinh lý thực vật; chuyên ngành Sinh lý động vật; Hóa sinh học; Di truyền học; Vi sinh vật học; Công nghệ sinh học; chuyên ngành Giảng dạy sinh học thực nghiệm.
 • Ngành Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Trí tuệ nhân tạo: 70% môn học dạy ngoài giờ (các buổi tối trong tuần, thứ 7, chủ nhật); 30% môn học dạy trong giờ hành chính.
 • Các ngành còn lại học giờ hành chính: học viên sẽ học 3-4 buổi/tuần.

10.3. Học phí: Học phí thu theo năm học và theo khối ngành đào tạo. Mức thu năm thứ 1, khóa tuyển năm 2023 như sau:

SttKhối ngànhCác ngành đào tạoMức thu
1IV– Vật lý lý thuyết và vật lý toán; Quang học; chuyên ngành Vật lý ứng dụng; Hải dương học; Khí tượng khí hậu học; Vật lý nguyên tử và hạt nhân; Vật lý địa cầu.
– Hóa hoc; chuyên ngành Giảng dạy hóa học thực nghiệm.
– Chuyên ngành Sinh lý thực vật; chuyên ngành Sinh lý động vật; chuyên ngành Giảng dạy SHTN; Hóa sinh học; Di truyền học; Vi sinh vật học; Sinh thái học; Công nghệ sinh học.
– Địa chất học; Khoa học môi trường; Khoa học vật liệu.
34,200,000
2V– Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Trí tuệ nhân tạo
– Đại số và lý thuyết số; Toán giải tích; Lý thuyết xác suất và thống kê toán học; Toán ứng dụng; chuyên ngành Giáo dục toán học; Khoa học dữ liệu
– Vật lý kỹ thuật; chuyên ngành Giảng dạy vật lý kỹ thuật.
– Kỹ thuật địa chất
– Chuyên ngành Vi điện tử và thiết kế vi mạch; chuyên ngành Điện tử-viện thông và máy tính.
36,900,000
3VIIQuản lý tài nguyên và môi trường.33,750,000

11. Phụ lục và mẫu hồ sơ: đính kèm./.

Thông báo đính kèm

Nơi nhận
– Các Sở, Trường ĐH, CĐ, …
– website: https://sdh.hcmus.edu.vn
– ĐHQG-HCM (để báo cáo)
– Lưu VT; SĐH
HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

Trần Lê Quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *