Category Archives: TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

Thông báo chiêu sinh các lớp cơ bản, cơ sở, anh văn chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2015- đợt 2

Thông báo Chiêu sinh các lớp ôn tập môn CƠ BẢN, CƠ SỞ chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2015- đợt 2THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP ÔN TẬP ANH VĂN Chương trình ôn thi đầu vào sau đại học

Thông báo về việc cho phép tiếp tục tuyển sinh chuyên ngành thạc sĩ đã đủ điều kiện về đội ngũ giảng viên cơ hữu – chuyên ngành Hải dương học

    Theo công văn số 1567/BGDDT-GDDH ngày 03/04/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc báo cáo giải trình, bổ sung đội ngũ giảng viên cơ hữu đối với chuyên ngành Hải dương học trình độ thạc sĩ của Trường Đại […]

Chiêu sinh các lớp ôn tập môn CƠ BẢN, CƠ SỞ chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2014 – đợt 2

 TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HCM THÔNG BÁO Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên thông báo chiêu sinh các lớp hướng dẫn ôn tập môn CƠ BẢN, CƠ SỞ trong kỳ thi thi tuyển sinh sau đại học theo kế hoạch như sau: 1. Thời gian học: từ ngày 18/8/2014 đến hết thời […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2014 – đợt 2

 Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên – ĐHQG TP.HCM thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Khoa học Tự Nhiên năm 2014 – đợt 2 1. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:  Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải thỏa các điều […]