Category Archives: HỘI NGHỊ-HỘI THẢO

Hội thảo Rối trong đại dương và các ứng dụng – Ocean Turbulence and its Applications (OTA) 2013

Vừa qua (22/10), trường ĐH Khoa học Tự nhiên đã tổ chức hội thảo “Rối trong đại dương và các ứng dụng – Ocean Turbulence and its Applications (OTA) 2013” Tham dự hội thảo có các nhà nghiên cứu, khoa học từ các trường Đại học và các viện nghiên cứu về biển trong nước và quốc tế. […]