Thông báo tham dự Hội thảo CERE 2015 và Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập Bộ môn


Bộ môn Hải Dương, Khí Tượng và Thủy Văn thông báo đến các bạn sinh viên Bộ môn Hải Dương, Khí Tượng và Thủy Văn đến tham dự:

Hội thảo CERE 2015: 

        Thời gian: 25-26/9/2015

        Địa điểm: Hội trường I

Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập Bộ môn (2005-2015)

        Thời gian: 10h-15h ngày 26/9/2015

        Địa điểm: Hội trường I