Sinh viên Khóa 2012 thực tập tại Nha Trang


Bộ môn tổ chức cho sinh viên đi thực tập tại Nha Trang. Thời gian từ ngày 26/7 – 01/8/2015.

Sinh viên sẽ được thực tập tại Viện Hải dương học, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Trung Bộ.

Sinh viên chuyên ngành Hải dương còn được đi đo đạc thực tế 1 ngày đêm trên biển.

Sinh viên chuyên ngành Khí tượng còn được thực tập tại Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ (Tp. HCM) sau khi thực tập Nha Trang.

Sinh viên Khóa 2012 thực tập thắt dây