Category Archives: SINH VIÊN

Thông báo tuyển dụng từ Viện Kỹ Thuật Biển 2022

Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy Văn trích dẫn thông báo tuyển dụng nhân sự tại Viện Kỹ Thuật Biển. Một số vị trí tuyển dụng như sau: 01 Kỹ sư: Nhân viên tư vấn thiết kế công trình thủy/công trình biển 01 Kỹ sư/ Cử nhân: Nhân viên nghiên cứu về thủy […]

Thông báo tuyển dụng từ Công ty Năng lượng tái tạo Mainstream

Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn gửi thông tin tuyển dụng từ Công ty Năng lượng tái tạo Mainstream. Các ứng viên quan tâm có thể truy cập link đính kèm để đọc thông tin tuyển dụng chi tiết và nộp hồ sơ trực tuyến. https://mainstreamrp.bamboohr.com/jobs/view.php?id=215 Trân trọng. BM HD, KT & […]

Tuyển dụng nghiên cứu viên lĩnh vực Hải dương học, Khí tượng học (Tháng 07/2022)

Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường (CEFD) có chức năng nghiên cứu và triển khai các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực động lực học trong môi trường chất lỏng và không khí, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, nâng cao nhận thức […]

Thông tin học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ tại trường Đại học Ritsumeikan (Nhật Bản)

Hướng nghiên cứu: “Nowcasting Technology” for the temperature and current fields in lakes, particularly Lake Biwa,  Japan Thông tin chi tiết về học bổng: http://www.ritsumei.ac.jp/gsse/eng/admissions/application.html/ http://www.ritsumei.ac.jp/file.jsp?id=511598