Category Archives: SINH VIÊN

Thông tin học bổng Tiến sĩ tại Mỹ về mô hình Delft3D

The Department of Ocean Engineering and Marine Science, OEMS (https://www.fit.edu/ocean-engineering-and-marine-sciences/), at Florida Insitute of Technology, in Melbourne on Florida’s Central East Coast is seeking a motivated PhD student to collaborate on a project funded through the National Park Service to develop a real-time predictive model that will provide targeted guidance on marine hazards.  This project has both a numerical […]

Thông tin về lớp học ngắn hạn online về ngôn ngữ R

Ocean Data Analysis with R Programming for Early Career Ocean Professionals (ECOPs) – Asia [ONLINE]Summary The course serves as an introduction to R programming language and software environment (RStudio) for data exploration, cleaning, organizing, analysis and visualization in a more powerful way. It is designed for Early Career Ocean Professionals who are beginners in R, […]

Hoạt động thực tập thực tế sinh viên ngành Hải dương học

Bên cạnh những giờ học trên lớp, sinh viên ngành Hải Dương, Khí Tượng và Thủy Văn còn có những giờ thực tập ngoài hiện trường. Trong tháng 6 năm 2022, sinh viên khóa K19, K20 có những buổi kiến tập đến các cơ quan Đài Khí Tượng Thủy Văn Khu Vực Nam Bộ; Trạm […]

Sinh viên ngành hải dương học được thực tập và đo đạc với các thiết bị nào?

Cùng với sự phát triển của Bộ Môn Hải Dương, Khí Tượng và Thủy Văn, Phòng Thí Nghiệm thuộc Bộ Môn cũng không ngừng được đầu tư, nâng cấp đáp ứng được nhu cầu học tập, nghiên cứu khoa học ngày càng cao của sinh viên và giảng viên ở các lĩnh vực: hải dương, […]

Postdoctoral Positions with topic: Hydrometeorological extremes under the context of climate change

Topic: Hydrometeorological extremes under the context of climate change (including cyclones, droughts, thermal extremes, etc.) Where: The Hydrology Remote Sensing Lab (HRSL) at Center for Space and Remote Sensing Research, National Central University (Taiwan) Deadline: at the time of positions filled; opening starts from August 1, 2023. Info: Prof. Yuei-An Liou (yueian@csrsr.ncu.edu.tw) Our research integrates […]

Thông tin về lớp học ngắn hạn

Thông tin về lớp học online ngắn hạn“Integrated Data Analysis Approach for Coastal Upwelling Studies”được tổ chức bởi viện nghiên cứu hải dương học và môi trường, Đại học Terengganu, Malaysia Summary Content (different modules): Topic 1: Introduction to Upwelling Topic 2: Introduction to Ekman dynamic and ocean winds Topic 3: Obtaining Ekman transport and […]

Mô tả chương trình đào tạo ngành Hải dương học

Ngành Hải dương học đào tạo các cử nhân đại học có kiến thức về các vấn đề có liên quan đến biển, sông ngòi và khí quyển, trong đó có tương tác biển-khí quyển và các quá trình xảy ra ở vùng cửa sông, cửa biển và vùng ven bờ. Ngành Hải dương học […]

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên buổi Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Đây là buổi hội thảo do Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật tổ chức nhằm giới thiệu cho sinh […]

Thông tin về học bổng tiến sĩ tại Viện công nghệ Florida

The Department of Ocean Engineering and Marine Science, OEMS (https://www.fit.edu/ocean-engineering-and-marine-sciences/), at Florida Insitute of Technology, in Melbourne on Florida’s Central East Coast is seeking a motivated PhD student to collaborate on a project funded through the National Park Service to develop a real-time predictive model that will provide targeted guidance on marine hazards.  This project has both a numerical […]