Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn trân trọng gửi lại thông tin từ Phòng Quan hệ đối ngoại đến các bạn sinh viên như sau:

Vào ngày 07/12/2023 (thứ năm), trường sẽ đón tiếp đại diện của trường National Taiwan Normal University (NTNU), Đài Loan.

Thông tin cụ thể như sau:

Thời gian: Từ 14:00

Địa điểm dự kiến: F.102

Nội dung trao đổi: Trao đổi học thuật và nghiên cứu, trao đổi sinh viên, chương trình song bằng… 

Danh sách tham dự từ NTNU:

1. Prof. Jein-Shan Chen, Dean of College of Science, Professor, Department of Mathematics
2. Prof. Wei-Ta Fang, Vice Dean of College of Science, Professor and Director, Graduate Institute of Sustainability Management and Environmental Education
3. Prof. Jyh-Shen Tsay, Professor, Department of Physics
4. Prof. Way-Zen Lee, Professor, Department of Chemistry
5. Prof. Szu-Chuan Shen, Professor, School of Life Science
6. Prof. Thi Kim Ngan Nguyen, Assistant Professor, School of Life Science
7. Prof. Hui-Hsuan Chen, Professor and Chair, Department of Earth Sciences
Các chương trình giảng dạy tại NTHU: https://en.ntnu.edu.tw/academics.php
Sinh viên Việt Nam tại NTNU: https://www.youtube.com/watch?v=BEvCW-KLWmM

Trân trọng.

BM HDKT&TV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *