Category Archives: GIỚI THIỆU BỘ MÔN

Introduction to Scholarships from Incheon National University, Korea

Professor from Incheon National University, Korea had introduced available scholarships to students from Department of Ocenology, Meteorology and Hydrology on 30 August 2018 Head of Department of Oceanology, Meteorology and Hydrology give a token of appreciation to Professor from Incheon National University 

Ths. Lê Trần Duy Phúc

Chuyên ngành: Môi Trường Biển Email: ltdphuc@hcmus.edu.vn Thông tin chi tiết Đào tạo: – 2010: Cử nhân, ngành Hải dương học, Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM– 2014: Thạc sỹ Khoa học ứng dụng, ngành Môi trường biển, Đại học Tasmania, Úc Hướng nghiên cứu: – Mọi trường biển, bảo tồn biển – Ứng dụng […]

PGS.TS Võ Lương Hồng Phước

Chuyên ngành: Hải dương học vật lý Email: vlhphuoc@hcmus.edu.vn Thông tin chi tiết CHỨC DANH:                    Tiến sỹ Hải dương học, Khoa học Trái Đất     Giảng viên trường Đại học Khoa học tự nhiên, Hồ Chí Minh, Việt Nam     Thành viên Hội đất ngập nước, Việt Nam HƯỚNG NGHIÊN CỨU:     Thủy động lực […]

ThS. Lâm Văn Hạo

Chuyên ngành: Hải dương học Đào tạo: 2012: Cử nhân, chuyên ngành Hải dương học, Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh Email: lvhao@hcmus.edu.vn Thông tin chi tiết 2016: Thạc sĩ, chuyên ngành Hải dương học, Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí MinhHướng nghiên cứu: Viễn thám Hải dươngĐộng lực học trầm tích