Category Archives: Đào tạo bậc đại học

Thông báo khảo sát chuẩn đầu ra theo chương trình CDIO dành cho sinh viên năm 4

Hiện tại, Bộ môn đang triển khai dự án “Xây dựng lại Chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế” (áp dụng khung thiết kế Chương trình đào tạo CDIO-www.cdio.org). Trong quá trình thực hiện dự án này, Bộ môn rất cần những ý kiến đóng góp của các bên liên quan trong đó […]

Thông báo Phụ trách công tác Giáo vụ bộ môn

Kính chào Quý Thầy, Cô và các bạn sinh viên các khóa Từ tháng 04/2015, Bộ môn có thay đổi cán bộ phụ trách giáo vụ bộ môn và phân công 02 Thầy cán bộ trẻ phụ trách công tác này.  1. ThS. Trần Xuân DũngEmail: txdung@hcmus.edu.vn 2. HVCH. Lâm Văn HạoEmail: lvhao@hcmus.edu.vn Kính đề nghị Quý Thầy, Cô và […]

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ PHÚC TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2014-2015

Thông báo đến tất cả sinh viên các khóa 2012 trở về trước về việc nhận đơn chấm phúc tra học phần giai đoạn chuyên ngành HKI 2014-2015 sẽ thực hiện sớm hơn so với kế hoạch của Trường vì bộ môn bận đi công tác. Thông tin chi tiết như sau: Thời gian: từ […]