Category Archives: Đào tạo bậc đại học

Ngày hội chuyên ngành cho sinh viên năm 2

V/v Tổ chức ngày hội chuyên ngành và Hướng dẫn đăng ký học phần cho sinh viên khóa 2013 Nhằm giúp cho sinh viên nắm bắt được các thông tin về các bộ môn chuyên ngành và định hướng lựa chọn chuyên ngành phù hợp cho giai đoạn chuyên ngành. Ban Chủ Nhiệm Khoa Vật […]