Category Archives: Đào tạo bậc đại học

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 2014-2015

(V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 1 năm học 2014-2015 cho sinh viên hệ Đại học chính qui) Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015, Phòng Đào Tạo thông báo đến tất cả sinh viên hệ Đại học chính quy từ khóa tuyển 2012 trở về trước về việc đăng ký qua […]