THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ PHÚC TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015-2016

Thông báo đến tất cả sinh viên các khóa 2014 trở về trước về việc nhận đơn chấm phúc tra học phần giai đoạn chuyên ngành HKI 2015-2016:

Thông tin chi tiết như sau:

  1. Thời gianngày 02/03/2016 và ngày 03/03/2016
  2. Địa điểm nộp hồ sơ:  nộp tại phòng BM
  3. Lệ phí phúc tra: 15.000 đ/1 học phần.

Lưu ý:

    – Không nhận phúc tra học phần thực hành.

    – Các môn khác của Khoa và giai đoạn đại cương vẫn phúc tra theo lịch của Trường.

    – Sinh viên nộp đơn theo biểu mẫu (tải về từ web trường hoặc web bm, vào mục Biểu mẫu)

Tp.HCM, ngày 26 tháng 02 năm 2016