Category Archives: Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Hải dương học

Tên ngành đào tạo: Tiếng Việt: Hải dương học Tiếng Anh: Oceanology Mã ngành đào tạo: 7440228 Trình độ đào tạo: Đại học. Loại hình đào tạo: Chính quy Thời gian đào tạo: 4 năm Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp: Tên tiếng Việt: Cử nhân Hải dương học Tên tiếng Anh: Bachelor of […]