Category Archives: Uncategorised

Về việc sử dụng Logo Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (phiên bản điều chỉnh)

Căn cứ kết quả lấy ý kiến của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và toàn thể Viên chức, Người lao động, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM sẽ sử dụng bản logo với một số chi tiết điều chỉnh như hình dưới đây kể từ ban hành Thông báo này: Nhằm tránh lãng […]

Thông báo nộp đơn chấm phúc tra thi cuối kỳ HK2/2015-2016

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Số: …….. /TB-KHTN-ĐT  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày 20  tháng 08 năm 2016 THÔNG BÁO (V/v Chấm phúc tra các học phần trong HK2/2015-2016 của bậc Đại học […]