Category Archives: Cơ hội việc làm

Thông tin học bổng tiến sĩ về thủy lực tại viện công nghệ New Jersey, Hoa Kỳ

Seeking Ph.D. students in Environmental, Mechanical or Chemical Engineering. Employer/Location: The Center of Natural Resources at the New Jersey Institute of Technology, Newark, New Jersey, USA Multiple funded Research Assistantship positions (for PhD students) are available at the Environmental Fluid Mechanics Lab at the Center for Natural Resources at the New Jersey Institute of Technology […]

Thông tin học bổng tiến sĩ tại trường đại học Delft, Hà Lan

PhD Position Resistances Against Wave Impacts of Several Vegetation Types to Improve Flood Protection of and Biodiversity in Low-Lying Capes Job description The Falsterbro peninsula in Sweden is characterised by unique combination of hydrodinamic conditions that presents negative correlation between wave heights and water levels. On the peninsula a prototype dike with indigenous plants cover […]

Thông tin phỏng vấn tuyển sinh của Trường National Central University, Đài Loan tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM

Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn trân trọng gửi lại thông tin từ Phòng Quan hệ đối ngoại đến các bạn sinh viên như sau: Lịch buổi làm việc với National Central University, Đài Loan. Thời gian: 10:00 ngày 13/10/2023 Địa điểm: F.202 Buổi làm việc với các nội dung: – Trao […]

Thông tin về học bổng tiến sĩ tại Trường Đại học Rhode Island (Hoa Kỳ)

Fully funded Ph.D. positions in Civil/Ocean Engineering Dr. Amini’s research group at the University of Rhode Island (URI) seeks highly motivated graduate students interested in pursuing innovative research in broad areas of structural engineering, fluid-structure-soil interaction modeling, multi-hazard analysis, and resilience modeling. One/two fully funded Ph.D. positions are available in the Department of Civil and […]

Thông tin về học bổng tiến sĩ tại Trường Đại học Rhode Island (Hoa Kỳ)

Dear colleagues,I am seeking two PhD students to join my coastal research group in the Department of Ocean Engineering at the University of Rhode Island (URI) in 2024. Start in Spring or Fall 2024, with a set start date no later than Fall 2024. We welcome motivated students to join us in our pursuit of exploring nature-based solutions for coastal […]

Thông tin học bổng Tiến sĩ về “Coastal/Inland Flooding Research” tại trường Đại học Florida (Hoa Kỳ)

PhD Research Assistant in the flood research group of Drs. Peter Sheng and Vladimir Paramygin at the Civil and Coastal Engineering Department, University of Florida is needed to work on the modeling of compound flooding in coastal region due to storm surge, wave, sea level rise, precipitation, and inland flooding. Looking for a highly motivated […]

Thông tin phỏng vấn tuyển sinh của Trường Đại học Quốc Lập Trung Ương, Đài Loan (National Central University, Taiwan) tại Việt Nam

Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn thông tin đến các bạn sinh viên và học viên cao học về lịch làm việc của Trường Đại học Quốc Lập Trung Ương, Đài Loan (National Central University, Taiwan) vào tháng 10 năm 2023 tại Việt Nam (Thông tin trong hình ảnh đính kèm). Trân […]

Thông tin học bổng Tiến sĩ và sau Tiến sĩ tại “University of California Santa Barbara”

2 PhD and 2 Postdoc positions in coastal resilience at UC Santa Barbara  Interested in working on sandy beaches in California with a diverse group of coastal scientists and practitioners?  Positions are available on a state-funded California Climate Action Grant to examine the roles of coastal dunes as nature-based solutions (NbS) to enhance the resilience of […]

Tuyển dụng viên chức làm việc tại Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu 2023

Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn thông báo tin tuyển dụng viên chức từ Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu. Yêu cầu sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành Hải dương, Khí tượng và Thủy văn. Các bạn sinh viên/học viên cao học quan tâm có thể nộp hồ […]