Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn trân trọng thông báo thông tin tuyển dụng Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cho vị trí Dự báo khí tượngQuan trắc khí tượng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ 8h ngày 09/05/2024 đến 17h ngày 17/05/2024.

Các học viên cao học, sinh viên quan tâm có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Thông tin chi tiết trong link đính kèm: https://vatm.vn/thong-bao-tuyen-dung-nl1289.html

Trân trọng.

BM HD, KT & TV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *