Category Archives: Bản tin Giáo vụ

Thông báo lịch thi môn Các chuyên đề hải dương và thực hành cuối kỳ môn Lập trình Ứng dụng HK2 2018-2019

Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên lịch thi kết thúc học phần, cuối kỳ HK2 2018-2019 như sau: -Môn Các chuyên đề hải dương thi phần Thầy Hoàng Phong và Thầy Tiến Thành (thi thực hành, Nhớ đem laptop cá nhân và ổ cắm)       +Thời gian: 12h45 thứ 3 ngày 28/5/2019 […]

Thông báo seminar môn Khí tượng đại cương – cơ sở Linh Trung

Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn thông báo về thời gian báo cáo và danh sách nhóm thuyết trình môn Khí tượng đại cương như sau: Thời gian: Thứ bảy – ngày 25/5/2019 Địa điểm: phòng D106 – cơ sở Linh Trung DANH SÁCH NHÓM VÀ CHỦ ĐỀ Chủ đề 1: Gió […]

Thông báo lịch thi cuối kỳ môn Đo đạc, phân tích số liệu ngẫu nhiên và giữa kỳ môn Cơ chất lỏng HK2 2018-2019

Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên lịch thi giữa kỳ, cuối kỳ HK2 2018-2019 như sau:   -Môn Đo đạc và phân tích số liệu ngẫu nhiên thi cuối kỳ:       +Phần lý thuyết: 7h30 ngày 14/5/2019 tại D106       +Phần thực hành: 12h30 ngày 14/5/2019 tại phòng máy tính 4.10   -Môn Cơ chất lỏng thi giữa […]

Thông báo nghỉ học môn các chuyên đề hải dương và các chuyên đề khí tượng/khí tượng thực hành

Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên lịch nghỉ học các môn: Chiều thứ 3 ngày 9/4/2019: nghỉ môn các chuyên đề hải dương Sáng thứ 5 ngày 11/4/2019: nghỉ môn các chuyên đề khí tượng/khí tượng thực hành (Môn cô Lan phụ trách)

Thông báo lịch học và thi giữa kỳ môn Khí tượng đại cương – cơ sở Linh Trung từ 13/4 đến 4/5/2019

Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn thông báo đến sinh viên lịch học và lịch thi giữa kỳ môn Khí tượng đại cương – cơ sở Linh Trung từ 13/04/2019 đến 04/05/2019 như sau: 13/04/2019: sinh viên nghỉ 20/04/2019: sinh viên học bình thường 27/04/2019: sinh viên nghỉ 04/05/2019: sinh viên thi […]

Thông báo lịch thi giữa kỳ 2 2018_2019 môn Lập trình ứng dụng và Thiên văn học đại cương

Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên lịch thi giữa kỳ như sau:   -Môn Lập trình ứng dụng thi giữa kỳ vào ngày 22/4/2019 lúc 7h30 tại phòng máy tính   -Môn Thiên văn học đại cương thi giữa kỳ vào ngày 26/4/2019 lúc 10h tại D106

Danh sách sinh viên bị buộc thôi học và cảnh cáo từ HK2/2018-2019

Trường sẽ giải quyết xin học lại cho sinh viên từ ngày 02/04/2019 đến ngày 12/04/2019 Danh sách sinh viên bị buộc thôi học từ HK2/2018-2019 Danh sách sinh viên bị cảnh cáo học vụ HK2/2018-2019* Sinh viên bị cảnh cáo 3 lần liên tiếp sẽ bị buộc thôi học