Category Archives: Bản tin Giáo vụ

Lịch Bảo vệ Khóa luận -Seminar tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2019-2020

Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên Lịch bảo vệ Khóa luận – Seminar Tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau: Thời gian: 8h30-10h30 thứ 5 ngày 27/8/2020 Địa điểm: F305 cơ sở Nguyễn Văn Cừ Bộ môn kính mời các bạn sinh viên đến tham dự

Thông báo lịch thi cuối kỳ môn Các quá trình ven bờ và Thực tập thực tế chuyên ngành

Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên lịch thi cuối kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau: Môn Các quá trình vùng ven bờ: Thời gian: 9h00 ngày 17/8/2020 Địa điểm: B37 cơ sở Nguyễn Văn Cừ Môn Thực tập thực tế chuyên ngành: Thời gian: 9h20 ngày 20/8/2020 Địa điểm: B37 cơ […]