Category Archives: Bản tin Giáo vụ

THÔNG BÁO VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP K2015

Sinh viên thực hiện đề tài tốt nghiệp cần lưu ý một số thông tin sau: +Nộp bản in (2 bản) trước 17h ngày 05/7/2019 +08/07/2019: Tập trung lúc 9h tại Bộ môn để thông báo phản biện, bốc thăm thứ tự báo cáo. +Nộp phần tóm tắt (tiếng Việt+tiếng Anh): trước 17h 10/7/2019 qua địa chỉ […]