Category Archives: Bản tin Giáo vụ

Sinh viên Khóa 2022 báo cáo Seminar môn Giới thiệu ngành

Chiều ngày 9/1/2022 sinh viên K2022 Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn đã báo cáo môn Giới thiệu ngành. Sinh viên đã có 5 tuần để chuẩn bị bài báo cáo của mình. Chủ đề báo cáo năm nay bao gồm: Sóng biển, Cống ngăn triều, Đảo nhiệt đô thị và Ô […]

Sinh viên bảo vệ Khóa luận_Seminar tốt nghiệp

Sáng ngày 5/1/2023 sinh viên Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn đã bảo vệ Khóa luận_Seminar tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2022-2023 Đợt này có 2 sinh viên bảo vệ Khóa luận và 2 sinh viên bảo vệ Seminar. Chúc mừng các sinh viên đã bảo vệ thành công Sau […]

Thông báo về tiến độ thực hiện đề tài Khóa luận -Seminar Tốt nghiệp HK1 2022-2023

Bộ môn thông tin với các bạn sinh viên về ngày nộp luận văn và ngày bảo vệ Khóa luận – Seminar Tốt nghiệp HK1 2022-2023 như sau: Ngày nộp báo cáo Khóa luận  – Seminar Tốt nghiệp: 30/12/2022 (nộp 02 bản in) Ngày bảo vệ báo cáo Khóa luận – Seminar Tốt nghiệp: sáng ngày […]

Thông báo kế hoạch thực tập thực tế cho sinh viên các khóa 20, 21, 22 ngành Hải dương học

Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên kế hoạch thực tập thực tế cho sinh viên các khóa 20, 21, 22 ngành Hải dương học như sau: Thời gian: 7h-17h thứ 2 ngày 19/12/2022 Địa điểm: Công viên bến Bạch Đằng Kế hoạch chi tiết xem file đính kèm

Thông báo về lớp học kỹ năng bổ trợ trước khi tốt nghiệp cho sinh viên ngành Hải dương học

Nhằm cung cấp một số kỹ năng bổ trợ trước khi tốt nghiệp cho sinh viên ngành Hải dương học, Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn có tổ chức lớp học vào buổi sáng ngày 17 và 18/11/2022 như thông tin bên dưới. Đối tượng: sinh viên Khóa 19 và các sinh […]