Thông báo tập trung chuẩn bị thực tập Khóa 2016

Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên lịch tập trung chuẩn bị thực tập hè Khóa 2016 như sau:

Lớp Hải dương: tập trung tại Bộ môn lúc 9h thứ 2 ngày 15/7/2019

Lớp Khí tượng: tập trung tại Bộ môn lúc 10 h thứ 6 ngày 19/7/2019