Vào chiều ngày 30/09/2023, nghiên cứu sinh Lê Nguyễn Hoa Tiên đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo ngành Vật lý địa cầu tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM với đề tài:

𝐍𝐠𝐡𝐢ê𝐧 𝐜ứ𝐮 độ𝐧𝐠 𝐥ự𝐜 𝐡ọ𝐜 𝐭𝐫ầ𝐦 𝐭í𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐯ù𝐧𝐠 𝐫ừ𝐧𝐠 𝐧𝐠ậ𝐩 𝐦ặ𝐧 cùng sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Võ Lương Hồng Phước

Trong suốt thời gian bảo vệ, nghiên cứu sinh Lê Nguyễn Hoa Tiên đã trình bày chi tiết và rõ ràng những kết quả nghiên cứu của luận án. Theo đó, luận án tập trung vào đối tượng nghiên cứu trầm tích lơ lửng trong vùng rừng ngập mặn (RNM).

NCS Lê Nguyễn Hoa Tiên bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ ngành Vật lý địa cầu

Cụ thể, tác giả đã sử dụng mô hình WAPROMAN nghiên cứu tại RNM Cần Giờ và Cù Lao Dung. Kết quả cho thấy RNM đã đóng góp vai trò quan trọng cho sự suy giảm sóng, với tỷ lệ suy giảm đạt 50% – 60% khi sóng lan truyền trên khoảng cách 280 m từ mép rừng vào sâu trong rừng. Kết quả từ mô hình toán phù hợp với kết quả phân tích số liệu thực đo.

Hội đồng chấm luận án tiến sĩ ngành Vật lý địa cầu
Hội đồng chấm luận án tiến sĩ ngành Vật lý địa cầu

Hội đồng chấm luận án tiến sĩ ngành Vật lý địa cầu đánh giá cao ý nghĩa khoa học, những kết quả mới và khả năng ứng dụng trong thực tiễn của luận án. Hội đồng đã quyết định đề nghị công nhận học vị tiến sĩ cho NCS Lê Nguyễn Hoa Tiên.

NCS Lê Nguyễn Hoa Tiên (thứ 5 từ trái sang) cùng Hội đồng chấm luận án tiến sĩ ngành Vật lý địa cầu
NCS chụp hình cùng BM HD, KT & TV
May be an image of 4 people and text that says 'ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐHQG-HCM BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO gành VẬT LÝ ĐỊA CẦU Mãcố:62 Mã 111 GứU IÊ YỄN TIÊN 2023 பன்்வைன்ர'
Ban chủ nhiệm Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật tặng hoa chúc mừng NCS Lê Nguyễn Hoa Tiên bảo vệ thành công luận án
May be an image of 3 people and text that says 'DA ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHT ĐHQG-HCM BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO Ngành VẬT YDIA CẦU Mã 62 11 Nghiên CỨM ỄN HOA TIÊN 30 tháng 09 năm 2023'

NCS Lê Nguyễn Hoa Tiên cùng Cán bộ hướng dẫn

Sơ lược thông tin về hướng nghiên cứu đề tài, anh(chị) xem tại:https://sdh.hcmus.edu.vn/…/trang-thong-tin-gioi-thieu…/